Panelorama - fasáda sídliště Mšeno

Věci, domy i každý člověk mají nějakou tvář. Mají nějakou stranu či část celku, kterou vidíme nejčastěji, na kterou se zaměřuje naše pozornost a podle které danou věc, dům nebo člověka posuzujeme.

Linie domů táhnoucí se podél vodní nádrže Mšeno tvoří bezpochyby tvář největšího sídliště ve městě. Na přehradě a jejích březích tráví Jablonečané slunná odpoledne a teplejší i chladné večery. Zapadající slunce klesá právě za panoramatem panelových domů. Lidé, kteří relaxují v dohledu této scenérie, by měli být obklopeni esteticky kvalitním prostředím. Ze všech těchto důvodů si výloha Mšena zaslouží mimořádnou péči.

Proto vedení města Jablonec nad Nisou na toto téma uspořádalo odbornou grafickou diskuzi. Získalo pět architektonických návrhů estetického ztvárnění zateplení fasád sídliště Mšeno. Odborná porota vybrala nejvhodnější příspěvek, který je popsán níže v průvodní zprávě autorů.

Z konceptu sdružení Symbiosa

Náš návrh vychází z přesvědčení, že panelové sídliště a jeho domy by neměly nic předstírat. V maximální míře by si měly zachovat své jednotné působení a dotek panelu a 80. let. Nicméně prosazujeme myšlenku několika odstínů jedné barvy. Použití tmavší a světlejší škály podpoří prostorovou hloubku a prokreslí prolámanou linii domů kopírující břeh. Odstíny jsou použity většinou na dvojicích domů, čímž na jedné straně vymezují společný prostor a na druhé straně zvýrazňují liniový zlom. Tyto odstíny vycházejí ze současné podoby panelů dané přírodní barvou žulových kamínků. Zvolená paleta se jimi volně inspiruje a přechází od perlově bílé až po tmavý granit. Doplňují ji barevné akcenty okrově žluté. V prostorách lodžií jsou střídavě použity odstíny okolních fasád, aby došlo k optickému prolnutí barevnosti se sousedními domy. Díky tomuto řešení také předcházíme problémům s nesouladem barev, který přináší postupná modernizace domů. Takto lze snadno dosáhnout výrazného efektu a zkvalitnění vizuálního prostředí celé lokality.

Lze shrnout, že se nabízené řešení nesnaží strhnout pozornost na domy, ale na jejich okolí. Z dálkových pohledů chce návrh působit nenápadně až neutrálně a z bližších pohledů chce nabídnout výrazné horizontální barevné doplňky. Jemné kamenné odstíny fasád se doplňují s ostatními přírodními barvami. Divák pak vnímá bohatou zeleň podél přehrady a modř odrážející se na vodní hladině.

Využijeme rady architektů?

Přestože vzniklý návrh byl vyvolán především akutností právě probíhajícího státního programu podpory úspor energie, neměla by být realizace svázána výlučně s jeho průběhem, případně zastavením. Zateplování a úpravy fasád nemusejí proběhnout najednou. Důležité je, aby se na jednotném řešení vlastníci shodli a myšlenku realizovali třeba i postupně a částečně, ale jako jednotný celek.

Výsledný architektonický návrh má doporučení reprezentativní skupiny nezávislých výtvarníků a odborníků Jablonecka i vedení města Jablonce nad Nisou a začalo jeho projednávání s vlastníky objektů. Konečný návrh řešení bude předložen i uživatelům.

Ing. arch. Zuzana Janoušková a Ing. arch. Jana Kučerová
Autoři příspěvku jsou z jabloneckého architektonického sdružení Symbiosa

Vytvořeno 3.10.2011 10:05:00 | přečteno 2189x | Petr Vitvar
load