Kauza Luxembourg

Město Jablonec uzavřelo v dubnu 2007 smlouvu s libereckou firmou Luxembourg Invest o výstavbě polyfunkčního domu a rezidenčního bydlení pro seniory s komerčními prostorami. O kolaudaci měla společnost dle smlouvy požádat v září 2009. Na pozemku nad Bulvárem 5. května však dosud nikdo ani nekopl. Zastupitelům došla trpělivost a firmě v květnu další prodloužení termínu neschválili.

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků o celkové výměře 5597 m2 za 450 Kč/m2 schválili jablonečtí zastupitelé v květnu 2006. Podmínkou bylo, že společnost Luxembourg Invest požádá o územní rozhodnutí do konce září 2006, o stavební povolení v březnu 2007 a o kolaudační rozhodnutí v září 2009. Do doby kolaudace měla společnost platit městu nájemné ve výši 35 Kč/m2/rok a po dobu prokazatelné výstavby ve výši 1 Kč/m2/rok.

Už na konci března 2008 však Luxembourg Invest, s. r. o. požádal o oddálení kolaudace o jeden rok. Svou žádost zdůvodnil průběžnými změnami v projektové dokumentaci, počínající finanční krizí a změnou stavebního zákona. Zastupitelé v červnu 2008 žádosti vyhověli.

V listopadu téhož roku společnost získala stavební povolení na stavbu polyfunkčního domu a oznámila, že zahájí hrubé terénní úpravy a stavební práce, takže od 15. listopadu se jí změnilo nájemné dle smlouvy na 35 korun za metr čtverečný a rok. Město tak mělo dostávat ročně nájemné 5597 korun.

Další průtahy a žádné výsledky

Jenže loni v srpnu Luxembourg Invest, nyní už akciová společnost, opět požádal o posunutí termínu kolaudace, a to do prosince 2011. Důvody byly totožné jako v prvním případě. Luxembourg však stavět nezačal, jak říkal, jedinými terénními úpravami byl jednorázový prořez náletové zeleně.

Nájemné neplatí, ačkoliv jej od února 2008 právní oddělení úřadu pravidelně vyzývá a již dvakrát podalo město žalobu u Okresního soudu v Liberci. Na platební morálku společnosti to nemá žádný vliv, prakticky žádné nájemné není hrazeno řádně a včas. Nic na tom nemění ani skutečnost, že za každou pozdní platbu je požadovaná smluvní pokuta.

Zástupce společnosti Luxembourg Invest Jakub Murdych finančnímu výboru města loni řekl, že důvodem posunutí termínů jsou další změny projektové dokumentace, napojení na nově vybudovanou železniční zastávku Jablonec - Centrum a především rozšíření kapacity trafostanice, které je v jednání se společností ČEZ. Neplacení nájmu způsobila dle jeho slov administrativní chyba. Výbor požádal o nový harmonogram stavby.

Podle něj měly v říjnu 2010 začít práce. Avšak ani tentokrát se nic budovat nezačalo. Jediným výsledkem je jen vykácený nálet a geodetické práce.

Zastupitelům došla trpělivost

Výbor pro hospodaření s majetkem loni v listopadu konstatoval, že město ztrácí jistotu, že Luxembourg Invest, a. s. vůbec něco postaví. Výboru dalo za pravdu i zastupitelstvo a prodloužení termínu neschválilo.

Společnost se v letos v lednu proti tomuto rozhodnutí odvolala, město začalo zkoumat aktuální stav a zjistilo, že v ulici Horská a Raisova se žádné stavební práce v říjnu a listopadu 2010 neprováděly. Místní šetření neukázalo žádný zásah do komunikace, správce kanalizace a vodovodu, SČVaK, o žádné realizaci stavby nevěděl.

Společnost Luxembourg Invest, a. s. v únoru zaslala městu další upravený a aktualizovaný harmonogram, podle nějž stavební práce měly pokračovat letos v květnu. Měly, ale nepokračují. V tuto chvíli Luxembourt Invest, a. s. nedodržuje smlouvu uzavřenou s městem a dluží na nájemném. Proto zastupitelé v květnu 2011 neschválili další prodloužení termínu.

(fr)

Vytvořeno 13.7.2011 17:03:01 | přečteno 2642x | Petr Vitvar
load