Netopýři na Jablonecku

Netopýři jsou jediní aktivně létající savci. Tvoří samostatný řád - letouni, který lze rozdělit do dvou čeledí, na netopýrovité a vrápencovité, Těch prvních je u nás 19 druhů. v druhé čeledi jsou pouhé dva druhy. Dohromady se tedy na našem území vyskytuje 21 druhů netopýrů.

Mezi druhy pro Jablonecko charakteristické patří zejména netopýr hvízdavý. Tento náš nejmenší netopýr vyhledává k lovu parčíky, ojedinělé shluky stromů či malé aleje. Během letních nocí ho můžeme vidět lovit v okolí lamp pouličního osvětlení.

Na podobných místech loví i netopýr večerní. Jedná se pravděpodobně o nejpočetnější městský druh. Je výrazně větší než netopýr hvízdavý a také rychleji létá.

K druhům nejčastěji lovícím v okolí vod nebo též přímo nad jejich hladinou, patří netopýr vodní. Tento druh dokáže k lovení využít i zadní končetiny a tak jej můžeme u jablonecké přehrady pozorovat, jak z vodní hladiny hmyz doslova sbírá.

Jako o typickém prvku podhorské fauny lze mluvit také o netopýru severním. Je častý v rodinné zástavbě se zahradami bohatými na vegetaci, především na stromy. I on k lovu využívá pouliční osvětlení.

Vysoko nad vegetací loví rychlým letem netopýr rezavý. Je pro něj typické, že k úkrytu pro letní kolonie dokáže využít dutiny stromů stejně dobře, jako třeba větrací šachty panelových domů či spáry mezi panely.

V době, kdy vrcholí období, ve kterém si netopýři rezaví a hvízdaví hledají vhodný úkryt pro své letní kolonie, mohou zcela výjimečně vletět oknem do jakéhokoli bytu, a to i v centru města. Jako první vletí dovnitř průzkumník, který zpravidla jen pochytá kolem lustru pár much a zase odlétne. Pokud je ale místnost neobývaná, může ho následovat celá kolonie čítající několik desítek kusů.

Na takovou vzácnou a exotickou návštěvu pak asi bude překvapený hostitel ještě léta vzpomínat. Setkáte-li se s něčím podobným, je třeba zacházet s chráněnými netopýry velmi šetrně. Můžeme je vyhnat z bytu například prostěradlem nebo ručníkem a snažit se jim neublížit. I když jsou to zcela neškodní a nijak nebezpeční tvorové, neberte je do holých rukou, protože drobné zoubky přece jenom mají.

Letní kolonie tvoří netopýři od května do půli srpna. Koncem léta se kolonie rozpadají a netopýři odlétají do přechodných podzimních úkrytů či migrují.
Pro zimování vyhledávají štoly, jeskyně, sklepy nebo dutiny stromů. Netopýr neprospí celou zimu nepřetržitě. Budí se v pravidelných intervalech a mění stanoviště podle teploty. Samotné probuzení do plné aktivace je značně energeticky náročné a rušení na zimovištích může vést i k jejich úhynu, proto se zimoviště (například štoly přehradních nádrží) zabezpečují průletovými mřížemi.

V České republice je chráněno celkem 13 druhů těchto velmi užitečných tvorů.

Milan Bajer,
Ekocentrum JKIC, o. p. s.

Vytvořeno 1.6.2011 14:51:04 | přečteno 4677x | Petr Vitvar
load