Most v Kamenné ulici a autobusové nádraží

Most v Kamenné ulici se začíná opravovat, současně se také promění autobusové nádraží. Cílem úprav je propojení městské, příměstské a dálkové dopravy, které umožní pohodlnější a rychlejší cestování.

Současný přestupní uzel MHD v Kamenné ulici je pro přestupy nevhodný a most v Kamenné je v havarijním stavu. „Nové řešení vychází z co nejefektivnějšího využití stávající plochy autobusového nádraží pro odbavování cestujících,“ uvedl Petr Vobořil, místostarosta odpovědný za rozvoj. První práce jsou naplánované už na květen. „Nový terminál potřebujeme co nejdříve, abychom tam mohli přesunout zastávky MHD a opravit most v Kamenné ulici,“ dodal místostarosta.

Kvůli celkové obnově mostu bude od června do konce října uzavřená ulice Kamenná, a to od křižovatky s ulicí 5. května po Dolní náměstí. Dopravní podnik bude také muset dočasně odklonit některé linky městské hromadné dopravy. Po skončení opravy se do Kamenné zastávky zase vrátí, ale hlavní přestupní místo už zůstane na autobusovém nádraží. „Výhledově lze protáhnout otevřené nábřeží Lužické Nisy z Ovocného trhu a může se také vybudovat lepší pěší propojení se železniční zastávkou Centrum,“ zdůvodnil Vobořil.

Žádné demolice nebudou

Nosnou konstrukci mostu v Kamenné ulici tvoří šikmý kamenný oblouk ze žulových opracovaných kvádrů. Kvůli jeho opravě se nebude nikde nic bourat. „Nechystáme žádnou demolici domů, stavbaři pouze odbourají komunikaci a obnaží mostní klenbu, na kterou se pak uloží konstrukční vrstvy nového mostu,“ vysvětluje Zuzana Bencová z oddělení investiční výstavby.

S rekonstrukcí mostu jsou spojené i opravy a přeložky inženýrských sítí vedoucích přes most. „Jedná se o tři vodovodní řady, plynovod, veřejné osvětlení a kabely energetiky,“ upřesnila. Povrchová voda z vozovky se odvede příčným sklonem do uličních vpustí napojených do již existující dešťové kanalizace. Renovaci mostu završí oprava celé konstrukce vozovky až po křižovatku s ulicí 5. května.

Autobusové nádraží v moderním pojetí

Ruku v ruce s rekonstrukcí mostu v Kamenné ulici půjde i postupná přestavba autobusového nádraží na moderní terminál veřejné hromadné dopravy.

Centrálním bodem nádraží bude zelený ostrůvek se zastávkami MHD, kolem kterého budou stanice meziměstské autobusové dopravy. Další zastávky zůstanou na současných stanovištích tak, aby na sebe přestupní místa co nejtěsněji navazovala. Na západní straně nádraží se zvětší poloměr obratiště pro autobusy a upravená ulice Lipanská se znovu otevře do ulice 5. května. Nový bude také chodník podél pravé strany Luční ulice přes autobusové nádraží, tedy podél nezpevněné odstavné plochy a garáží až k objektu společnosti BusLine, kde je předprodejní místo jízdenek a informační kancelář.

Autobusové nádraží poskytne pro MHD osm stanovišť, které plně nahradí stávající prostorově nevyhovující stanice v Kamenné ulici, dalších sedm zastávek bude využívat pravidelná autobusová a dálková doprava. Celé autobusové nádraží bude zahrnuto do režimu pěší zóny.

Na kolik úpravy přijdou?

Na rekonstrukci mostu v Kamenné ulici je v rozpočtu vyčleněno osm milionů korun. Na úpravu autobusového nádraží počítá město s miliony pěti. „Konečná suma může být i nižší. Nechceme peníze utratit za každou cenu. Firmy se samy v soutěži snaží dávat rozumné nabídky, protože zakázek mají méně než dřív,“ uzavírá místostarosta místostarosta Petr Vobořil.

(fr)

Vytvořeno 11.5.2011 10:44:54 | přečteno 3994x | Petr Vitvar
load