Historie výstav bižuterie v Jablonci nad Nisou (3. část)

Poválečná reorganizace bižuterního průmyslu a I. celostátní výstava

Po druhé světové válce byly postupně znárodněny soukromé podniky a po roce 1948 se rozsáhle reorganizoval místní průmysl a vývoz. Dosavadní strukturu tvořenou drobnými výrobci, dodavateli a exportními domy nahradily centralizované výrobní podniky. Ty se ještě dále sdružovaly v takzvanou výrobně hospodářskou jednotku (VHJ) a obchod zajišťoval podnik zahraničního obchodu (PZO).

Pozice bižuterní výroby nebyla v rámci socialistického hospodářství, které kladlo důraz především na těžký průmysl, zpočátku snadná. Jedním z pokusů zdůvodnit její existenci a další zachování byla i výstava konaná v roce 1949 v prostorách místní uměleckoprůmyslové školy. Nesla název Jablonec novou cestou a podtitul Sklo a bižuterie - závazek a chlouba. Celá 50. léta pak vyplnilo stálé přesvědčování o potřebnosti a významu bižuterní výroby a především exportu pro československé hospodářství.

Pro konání výstav přímo v Jablonci bylo důležité obnovení tradice výstav v sousedním Liberci. Ty navazovaly na veletrhy konané v letech 1920 - 1938. Dvacáté Liberecké výstavní trhy (LVT) byly slavnostně otevřeny 25. srpna 1957. Až do 15. září návštěvníkům nabízely „největší celostátní přehlídku skla a textilu“. V rámci této výstavy se v pavilonu B prezentovala i výroba bižuterie.

Nový impulz přinesl úspěch československé expozice v roce 1958 na výstavě EXPO v Bruselu. Pro rozšíření exportu měla velký význam výstava Československé sklo konaná v roce 1959 v Moskvě. Právě ona otevřela cestu vývozu bižuterie do SSSR. Velkolepé výstavní akce z konce 50. let, na nichž byly využity moderní výstavní prostředky a postupy, zahájily období kvalitního československého výstavnictví, které našlo svůj odraz i v jabloneckých výstavách bižuterie. Zpočátku šlo o pouhý matný odlesk, postupně však místní výstavy zářily stále jasněji.

První celostátní výstava československé bižuterie s podtitulem Bižuterie pro celý svět proběhla v Jablonci nad Nisou v tomtéž roce jako výstava moskevská. Konala se v prostorách hotelu Praha a Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, tehdejší pobočce Národního technického muzea v Praze. V hotelu Praha se představila současná bižuterní produkce, probíhaly zde módní přehlídky s bižuterií. V budově muzea byla instalována výstava historického přehledu šperku a bižuterie, ozdoby exotických zemí, ale také některé úspěšné exponáty z Bruselu, například figurky Jaroslava Brychty.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Vytvořeno 11.5.2011 10:45:30 | přečteno 2797x | Petr Vitvar
load