K pomníku sedmileté války

Frýdlant, ČD - město - pomník sedmileté války - Raspenava (6,5 km) - Lužec (9,5 km) - Hejnice, ČD (12 km).

V našem okolí se často setkáváme s památkami, které připomínají oběti různých válek. Zejména první světová válka postihla ztrátami na životech mladých mužů snad všechny obce u nás i za hranicemi. Šťastlivci, kteří se jejího konce dočkali, na své blízké nezapomněli a připomínali si je stavbou pomníků. Jen na území dnešního Jablonce jich stálo nejméně osm.

Čím jsou však válečné události vzdálenější, tím vzácněji je něco připomíná. V našem kraji tak najdeme jen několik památek, jež se vážou k prusko-rakouské válce z roku 1866 či k napoleonským válkám z počátku 19. století a zcela ojediněle i k válce sedmileté, která se odehrávala v letech 1756 - 1763. A právě k takové památce vás zve náš výletní tip.

Pomník sedmileté války se nachází v Raspenavě, v místě zvaném V Lukách. Dostaneme se sem pohodlně z Frýdlantu, kde začínají zelené značky, jež nás povedou větší část cesty. Od nádraží sestoupíme nejprve do města se starobylým kostelem Nalezení sv. Kříže (15. století), za návštěvu stojí náměstí s radnicí z let 1893 - 96 a samozřejmě i Frýdlantský zámek, kolem kterého vede naše putování. Na zámeckém návrší opustíme město a pokračujeme málo frekventovanou silničkou k Raspenavě. V místech, kde se cesta po krátkém klesání poprvé přiblíží k toku Smědé, stojí vlevo v louce obytný dům, a za ním zahlédneme nápadný žulový pomník. Cesta k němu sice nevede, dá se však k němu dostat, aniž bychom vstoupili na pozemky přináležející přímo ke stavení.

Na pomníku je německy napsáno: Zde, vedle tohoto kříže, byl v roce 1760 pohřben 1 c. k. armádní poručík uherských husarů, 3 čeledínové a vojenská žena se 2 dětmi. Obnoveno v roce 1875 Josefem Bergmannem. Součástí pomníku býval i krucifix, ten je však v současnosti ulomen a připevněn na vedlejší lípě.

Další cesta nás povede kolem jednoho z pěti smírčích křížů Frýdlantska do Raspenavy. Za prohlídku stojí kostel Nanebevzetí P. Marie, na přilehlém hřbitově můžeme vzpomenout památky malíře Jizerských hor W. F. Jägera. Na jednom z továrních komínů (po pravé ruce) bude možná už hnízdit čapí rodinka, která se sem již několik let pravidelně vrací. Cestou můžeme téměř všude pozorovat i následky loňské povodně. U rozcestníku v Luhu pak narazíme na modré značky, které nás dovedou až do Hejnic.

Nenáročný výlet probouzející se jarní přírodou v údolí říčky Smědé je vhodný i pro rodiče s dětmi. Trasu je možné na několika místech přerušit a nastoupit do vlaku. Doporučujeme mapu Jizerské hory 1 : 25 000.

Otokar Simm

Vytvořeno 1.4.2011 9:57:53 | přečteno 2551x | Petr Vitvar
load