Historie výstav bižuterie v Jablonci nad Nisou (2. část)

Průmyslové výstavy v Jablonci a nejbližším okolí ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století.

Nadšení pro průmyslové výstavy se projevilo i v regionu. Jablonecký Průmyslový a vzdělávací spolek uspořádal v roce 1871 výstavu všech typů řemeslných výrobků včetně bižuterie. Akce trvala přibližně měsíc - od 20. srpna do poloviny září ve vyhrazených prostorách chlapecké obecné a měšťanské školy.

Dalším zajímavým počinem spolku byla Výstava uměleckých prací a návrhů pro jablonecký průmysl. Konala se v roce 1912 v prostorách městského divadla. V roce 1926, u příležitosti 60. výročí existence korporace, proběhla výstava Sklo a šperk, na níž vedle jabloneckých firem vystavovaly také odborné školy z Jablonce nad Nisou, Nového Boru, Karlových Varů, Kamenického Šenova a Teplic.

Jablonecká odborná škola se také účastnila mnohých průmyslových výstav a později pořádala výstavy školních prací přímo ve své budově. Tradice započala v roce 1882, kdy byla stavba školy dokončena. V prvním roce vystavila škola tři typy exponátů - školní práce žáků odborné školy a pokračovacích škol na Jabalonecku, předměty z uměleckoprůmyslového a orientálního muzea ve Vídni a pohonné stroje, pomocné nástroje a materiály (kovy, barvy a chemikálie) užívané v bižuterní výrobě. Výstavu zaštítily významné osobnosti činné v samosprávě a zároveň majitelé významných firem, například Emil Müller nebo Jakob Mahla.

Školní výstavy se opakovaly každoročně. Veřejnost měla možnost seznámit se s pracemi žáků i profesorů zpravidla pouze po několik dní v obvyklém červencovém termínu, a to v prvním poschodí a v přízemí budovy. Konání výstav přerušila první a druhá světová válka.

Průmyslové výstavy samozřejmě sloužily propagaci průmyslu. Velice brzy se však v jejich organizaci začalo, stejně jako v celém veřejném životě, uplatňovat nacionální hledisko. Když se v Praze v roce 1891 konala Jubilejní zemská výstava, čeští Němci se jí po rozbrojích ve výstavním výboru, který výstavu prezentoval spíše jako národně českou, oficiálně odmítli zúčastnit. Některé firmy, i jablonecké, však vystavily své výrobky v zastoupení. Výstavy se rovněž zúčastnila jablonecká odborná škola.
Odpovědí na tuto akci bylo uspořádání Výstavy českých Němců v Liberci v roce 1906. Zde byla jabloneckému průmyslu věnována celá jedna výstavní skupina.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Vytvořeno 1.4.2011 9:57:36 | přečteno 2544x | Petr Vitvar
load