Svátek zamilovaných

Úvodník

V únoru lze vybírat z mnoha témat - zimní radovánky, problémy s údržbou silnic a chodníků, neslavný komunistický puč v roce 1948, ale i svátek zamilovaných. Posledně jmenované téma se mi líbí nejvíc, i když bylo do českého kalendáře nepřirozeně vtěsnáno. Problém je i v tom, že legendy s tím spojené nesouvisí s naší historií. Ale přesto jsou myšlenky a ideály minimálně k zamyšlení.

Prostě se jeden den v únoru oslavuje láska, a to láska partnerská v každé z jejích podob. Od té mladé, nezralé, až po zkušenou, otlučenou lety společného života. Svátek zamilovaných se slaví 14. února v den sv. Valentýna. U nás byl dlouho svátkem zamilovaných pouze 1. máj. Snad pod vlivem slavné Máchovy básně. Valentýn má základ v historické postavě římského křesťanského kněze, který žil za vlády císaře Claudia II. Gothica.

Podle jedné starořímské legendy byl Valentýn ctnostný, počestný a moudrý muž a požíval i úcty císaře. Protože však byl křesťan, nechal jej Claudius hlídat městským prefektem Astoriem. Ten požádal Valentýna, aby se modlil za zrak jeho krásné, leč slepé dcery. Valentýn svolil, zázrak se opravdu stal a dívka, již si Valentýn zamiloval, opět viděla. O zázračném uzdravení si povídal celý Řím, avšak pohané mu odmítli uvěřit, a tak Valentýna chytili a za městem mu uťali hlavu.

Jiná legenda vypraví, že císař Claudius II. měl rád bitvy, ale neměl dostatek vojáků. Byl přesvědčen, že muži nechtějí opouštět své milé a rodiny, a proto zakázal zasnubování i svatby v celém Římě. Kněz Valentýn nedbal jeho zákazu a dál tajně oddával zamilované páry, a proto byl uvězněn a odsouzen k smrti. Trest byl vykonán 14. února 296. Valentýnovým posledním vzkazem bylo: „Od tvého Valentýna.“

Tolik legendy. Před pěti lety odstartoval projekt neziskového sektoru Národní týden manželství. Jeho letošním mottem je věta: Věrnost není slabost. Je to impuls k zamyšlení, jak uskutečnit sen o hezkém vztahu na celý život. A tak už pátý rok se v týdnu od svátku sv. Valentýna do 20. února můžeme zamýšlet nad svými partnerskými vztahy, zejména manželskými, a nebrat je jen jako nezajímavou běžnou denní záležitost.

Stejně jako v loňském roce se i letos k Národnímu týdnu manželství hlásí i naše město. Podporuje aktivity řady neziskových organizací, které připravily na celý týden bohatý program pro celé rodiny. Můžete se vzdělávat nebo bavit, můžete tančit a děti nechat řádit na pyžamové párty. Jak vidno, měsíc únor nemusí být jen ve znamení zimy.

Petr Tulpa
místostarosta

Vytvořeno 28.1.2011 11:27:57 | přečteno 2322x | Petr Vitvar
load