Město sestavuje uvážený rozpočet

Letošní rozpočet města Jablonce bude úsporný. V těchto dnech finišují práce na jeho sestavení. Zastupitelé ho dostanou ke schválení v polovině února. To je o měsíc později než obvykle.

Posun zavinilo to, že nové vedení potřebovalo čas, aby stihlo tak závažný dokument pečlivě připravit. Mimo vlastních rozborů si nechalo také zpracovat další nezávislou podrobnou analýzu všech nákladů, z níž vyplynulo, jak nejcitlivěji šetřit. Informaci sdělil místostarosta odpovědný za finance Miloš Vele.

„Město musí šetřit a stabilizovat své hospodaření,“ dodal starosta Petr Beitl. Už vloni v lednu schvalovali zastupitelé úsporný rozpočet ve výši 1,3 miliardy korun. Nyní je ale jasné, že ten letošní bude ještě nižší, a to minimálně o objem vloni čerpaného úvěru 183 milionů korun. „Výdaje, které můžeme omezit, omezíme. Bylo by nezodpovědné si počínat jinak,“ poznamenal Vele.

Důsledky hospodářské krize

Hospodářská krize dolehla na naše město poprvé v roce 2009. Radnice musela krátit již vloni provozní výdaje úřadu a jeho 34 organizací, třeba městským školám, Sportu Jablonec, Eurocentru, městské knihovně nebo divadlu. „Dostaly tehdy celkově o 20 milionů korun méně než v roce 2009. Stejná, zhruba desetiprocentní redukce je čeká bohužel i letos,“ upřesnila ředitelka odboru financí Renata Vítová. Podle ní se budou muset všechny městské organizace uskrovnit a zefektivnit svou činnost. Buďto sníží své náklady, nebo najdou cestu, jak zvýšit výnosy. „Třeba Eurocentrum nebo kostel svaté Anny, jehož provozní náklady jsou součástí rozpočtu, přitom nemohou omezit své aktivity. Porušili bychom tím podmínky vyplývající z čerpání evropské dotace,“ vysvětlila.

Rok 2011 bude podle ní pro Jablonec rokem spíše údržbovým. Dokončí se akce, které jsou započaté, a jen velice obezřetně se bude plánovat zahájení nových. Cílem města je snížit výdaje nejméně o 80 milionů korun. Jen tak bude možné opatrně investovat. Radnice také nebude v příštích letech moct tak štědře jako dosud podporovat kulturu a sport. Méně peněz dostanou zřejmě i organizace, které se podílejí na Projektu Jablonec. Přísnější podmínky pro ně začnou podle místostarosty Petra Tulpy ale platit až v roce 2012. Letos město ještě podpoří 71 kulturních a 74 sportovních událostí. Mezi jejich pořadatele rozdělí 1,6 milionu korun.

Omezení výdajů na radnici

Spořit na svém vlastním provozu město začalo už v roce 2009 a v roce 2010 šetření ještě zintenzivnilo. Omezilo například vzdělávání úředníků a zpomalilo obměnu výpočetní techniky. Letos dostane radnice od státu o 7,3 milionu korun nižší příspěvek na výkon státní správy a bude muset přistoupit ještě k redukci platů. „Nikdo z úředníků se ale, myslím, nemusí třást o své místo. Nebude to nijak dramatické. Optimalizace se zpravidla vyřeší odchody do důchodu, nebo odchody na vlastní žádost zaměstnanců,“ konstatoval nový tajemník Marek Řeháček.

„Analýzy ukazují, že město zabezpečí i v příštích letech svůj chod,“ ujišťuje Vele. Dodává, že radnice musí nyní z běžných příjmů financovat nejen běžné výdaje, ale i splátky úvěrů. Celkově bude letos na splátky úvěrů s úroky třeba vyčlenit z rozpočtu přes 78 milionů korun, zatímco vloni to bylo 46,9 milionu. Jablonec se ale podle Veleho nechce a nebude dál zadlužovat, a proto bude investovat jen do toho nejnutnějšího. Maximálně chce přitom využít státní a evropské dotace, avšak jen na projekty, které mu přinesou úspory a nezatíží městskou pokladnu dalšímu provozními výdaji.

Radnice se nechce dostat do žádných problémů a je také raději pesimističtější v odhadu svých letošních daňových příjmů. Počítá, že vzrostou jen nepatrně asi o 1,5 milionu korun. Zatímco vloni činily necelých 417 milionu korun, letos počítá kasa s navýšením jen na 418,5 milionu korun. „I když ministerstvo financí usuzuje ve srovnání s rokem 2010 zhruba dvouprocentní nárůst daňových výnosů, naše odhady jsou obezřetnější. Zkušenosti z minulých let ukázaly, že ministerské předpoklady se vždy nenaplní,“ podotkla ředitelka Vítová.

Východiska z krize

Při hledání východisek z krize bude úřad také přehodnocovat svá dřívější rozhodnutí, třeba záměr modernizace komunální techniky, obnovy a údržby dětských hřišť, opravy škol nebo rozvoj městské policie. Zvažovat bude i prodej majetku - akciových podílů, bytů nebo pozemků. Tyto příjmy by ale nebyly nijak rychlé a posílit zdroje by mohly až v roce 2012. Prvním a jediným opatřením, které se zatím dotklo občanů, bylo zvýšení cen za likvidaci odpadů.

Trend šetření a krizových řešení nastal i v jiných městech v kraji. Také Liberec počítá s nižšími příjmy a úsporným rozpočtem, šetřit bude na mzdách, divadle, zoologické i botanické zahradě. V České Lípě budou mít úředníci o pět procent nižší platy. Liberecký kraj bude hospodařit v roce 2011 se schodkovým rozpočtem s příjmy a výdaji ve výši 2,574 miliardy korun. Využije k tomu úvěr ve výši 200 milionů korun.

Krize přinutila k šetření každého z nás a město jako správný hospodář se chová stejně.

(lau)

Vytvořeno 28.1.2011 11:28:05 | přečteno 2113x | Petr Vitvar
load