Jiří Nesvadba - Osmnáct let v čele městského úřadu

Za 18 let se na jablonecké radnici vystřídalo 18 volených politiků - čtyři starostové a čtrnáct místostarostů. Avšak po celou tu dobu - od roku 1993 do konce roku 2010 - zastával funkci personálního šéfa úřadu jediný muž - JUDr. Jiří Nesvadba. Narodil se v roce 1948 v Tanvaldu, odmaturoval na dvou středních školách a následně vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V Jablonci žije od roku 1975, je ženatý a má dvě dcery.

Myslíš, že lidé vědí, co obnáší funkce tajemníka?

Je pravda, že jsem se nejednou setkal s tím, že mne lidé považovali za „sekretáře starosty. Tak to ovšem není. Starosta (politik) je dle zákona o obcích představitelem města, který stojí v čele úřadu a zastupuje město navenek. Tajemník úřadu (úředník) je podle stejného zákona zástupcem zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, čili personálním šéfem. Pikantní se ale na tom může zdát to, že zcela jasno v tom nemají ani zákony. Například speciální zákon o úřednících územní samosprávy považuje tajemníka za vedoucího úřadu, nadřízeného všem ostatním úředníkům.

Jak se člověk stane šéfem úřadu?

Tajemník je přímo podřízen starostovi, takže je logické, že jej po předchozím obligatorním výběrovém řízení do funkce jmenuje starosta. Potřebuje k tomu souhlas ředitele krajského úřadu, který dohlíží na to, aby byly splněny předepsané podmínky výběru, tj. vzdělání, praxe, kvalifikace, bezúhonnost, lustrační osvědčení atd. Mne ale v roce 1993 ještě jmenovala městská rada podle legislativy platné v té době.

„Životnost“ tajemníků není obecně velká. Čím to, že jsi vydržel tak dlouho?

To máš pravdu, v současné době je v celém Libereckém kraji tak dlouho ve funkci jen jediný tajemník - tanvaldský. V sousedním Liberci se jich za tu dobu vystřídalo hned pět. Možná, že jsem to vydržel proto tak dlouho, že jsem nekonfliktní typ. K plánům komunálních politiků jsem uměl říct svůj názor a po schválení funkčně příslušným orgánem města jsem se snažil, aby úřad úkoly rychle a přesně plnil. Také si myslím - možná trochu neskromně - že mne komunální politici považovali za zkušeného odborníka a praktika.

Jsi tedy úředníkem a na ty se s oblibou nadává. Co si o tom myslíš?

I náš úřad, tak jako každé pracoviště, má zaměstnance výborné, dobré a průměrné. Jsou to malí advokáti - sepisují smlouvy a činí celou řadu právních úkonů. Stejně tak to jsou malí soudci - rozhodují o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech lidí. Málo se ví, že více než polovina městských úředníků musí k výkonu své funkce složit náročnou zkoušku z odbornosti před komisí Ministerstva vnitra ČR. Lze ji srovnat s maturitou. Úředník někdy nemůže pro nejrůznější právní překážky, dané obecně závaznými právními předpisy, požadavku občana vyhovět. Dobrý úředník se ale pozná podle toho, že klient, kterému nemohl vyhovět, odchází s vědomím, co je příčinou zamítnutí jeho žádosti.

Změnil se úřad hodně za ta dvě desetiletí?

Úřad prošel celou řadou změn. První proběhla v roce 1994, kdy pozici starosty města získala ODS. V té době měl úřad 16 odborů. Po reorganizaci, na níž jsem se aktivně podílel, byl počet odborů snížen na pouhých pět, a tehdejším dvěma místostarostům byla zastupitelstvem přiřazena odpovědnost za vedení konkrétních odborů. V republice to byla rarita. Myslím, že to byl dobrý tah, který vyhovoval politikům i tajemníkovi. V konečném důsledku se odrážel v dobře fungujícím úřadu.

Druhou velkou změnou byl rok 2003 spojený se zánikem okresního úřadu, od kterého jsme převzali některé kompetence a zhruba stovku státních úředníků. Počet odborů úřadu se rozšířil na osm. Dopad to mělo i na počet politiků - po předcházejících volbách přibyl třetí místostarosta.

Co považuješ za svůj největší úspěch?

Mé roky ve funkci tajemníka úřadu jsou proloženy celou řadou menších i větších úspěchů. V každodenní práci jsme na úřadě uplatňovali tři osvědčené metody zaměřené na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Jablonec patřil mezi první města v ČR, jehož úřad získal od ministerstva vnitra titul „Úřad dobré veřejné služby“.

Úspěšní jsme byli v různých soutěžích, např. o nejlepší webové stránky, likvidaci odpadů, nebo podporu podnikání. Myslím, že naši občané oceňují např. možnost objednávání e-mailem nebo pomocí SMS k řešení svých záležitostí na správním odboru, stejně si pochvalují existenci životních situací na internetu města či poskytování metodických pomůcek v informačním středisku.

Od nového roku jsi doma. Nemáš dlouhou chvíli? Dokážeš se zabavit i něčím jiným než prací?

To víš, že si na úřad vzpomenu, žiji s ním dosud, je to vše ještě příliš čerstvé. Ale dlouhou chvíli jistě mít nebudu. Mohu se konečně více věnovat péči o náš víkendový dům, zahradu, vnoučata. A jsem také sportovec - v mládí aktivní - a teď se rád dívám na sport v televizi. (Úsměv.)

Otokar Simm

Vytvořeno 28.1.2011 11:28:18 | přečteno 2533x | Petr Vitvar
load