Úvodník

Úvodní slovo starosty města

Vážení spoluobčané

Máme tu opět nový rok, tentokrát s číslicí 2011. Asi by se na tomto místě slušelo, abych se zamyslel nad rokem minulým a řekl, jaká ponaučení jsme si z něj vzali pro rok příští. Neudělám to. Jednak jsem v té době ještě nebyl starostou, jednak jsem naše vize vyslovil v prosincovém čísle Jabloneckého měsíčníku.
Právě v lednu před sto třiceti lety nastupoval na místo jabloneckého starosty Adolf Heinrich Posselt a byl jím až do roku 1918, kdy dobrovolně odstoupil. Tím se zařadil do skupiny lidí, jimž se tady v Jablonci říká Otcové města. V době, kdy nastoupil do úřadu, bylo město Jablonec velmi mladé, teprve patnáctileté, protože z městyse bylo povýšeno v roce 1866, tedy z dnešního pohledu před 145 lety. Nevím, co přesně ve svém úřadu můj dávný předchůdce zažíval a jaké úkoly řešil. Předpokládám, že mnohdy byly velmi podobné těm, které mě a mé kolegy ve vedení města letos čekají. S jistotou ale vím, že nepřivítám jako Adolf Heinrich Posselt císaře Františka Josefa I., jenž k nám zavítal před 105 lety.

Mohu se však stejně jako starosta Posselt zajít podívat k jablonecké přehradě. Ta byla kompletně dokončena 8. listopadu 1911, a tak si letos připomeneme sto let její existence. A když už jsme u přehrady, nelze nevzpomenout, že právě před sto lety Okrašlovací spolek zahájil výstavbu hostince Birkenwaeldchen. Možná jej často, ať už na kole, nebo nyní aktuálně na běžkách, míjíte, jelikož mluvím o Břízkách.

Během svého působení na radnici se starosta Posselt setkal také s prací významného jabloneckého architekta Josefa Zascheho, který tvář Jablonce silně ovlivnil a jehož 140. výročí narození vzpomeneme. Připomeňme z jeho staveb jen namátkou kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním náměstí nebo kostel Povýšení svatého Kříže na náměstí Boženy Němcové.

Tím krátkým výčtem z mnoha kulatých výročí, připadajících na letošní rok, chci jen říci, že nikdy na počátku roku nevíme, co nám jeho průběh přinese. Možná, že se právě tohoto roku narodí jiný významný architekt, lékař nebo sportovec, jenž Jablonec znovu zapíše do dějin. Možná vznikne jiná budova, kterou budou lidé obdivovat i za sto let. A možná přijede do Jablonce jiná vzácná návštěva, na niž budeme rádi v dalších letech vzpomínat.

Stojíme na prahu nového roku s očekáváním. Nebudu vyslovovat žádná novoroční předsevzetí ani velké sliby. Dovolím si jen popřát vám všem i našemu městu, aby to byly události dobré a prospěšné.

Petr Beitl
starosta

Vytvořeno 4.1.2011 10:08:55 | přečteno 1718x | Petr Vitvar
load