Podzim volební

Úvodník

Podzim je spojován s nádhernou hrou barev přírody i s historickým či politickým děním minulých let v naší republice i ve světě. Já s ohledem na své pracovní zařazení tento čas vnímám mimo jiné i jako čas konání voleb. Letos to jsou shodou okolností volby do vrcholného orgánu územní samosprávy, tedy do zastupitelstva města. V novodobých dějinách jde již o šesté volby tohoto druhu. Po revolučním roce 1989 jsme ve městě prvně volili zastupitelstvo 24. 11. 1990. Tehdy se o 40 mandátů ucházelo ve dvou volebních obvodech celkem 19 volebních stran a 212 kandidátů. Účast voličů již logicky nebyla tak vysoká jako v dobách totality. Nicméně své aktivní volební právo v těchto prvních porevolučních volbách využilo 68,1 % voličů, což se nikdy později nepodařilo. Prvním starostou města se na ustavujícím jednání stal ThMgr. Jiří Musil a v zastupitelstvu zasedli zástupci 6 volebních stran.

Od voleb v listopadu 1994 se rozděluje ve městě jen 30 mandátů. V tomto volebním roce se z 12 stran do zastupitelstva dostalo 8 volebních stran, což je historicky nejvyšší počet. Na pozici starosty prvně zasedl RNDr. Jiří Čeřovský z ODS.

Ve volbách v roce 1998 se o mandáty ucházel nejmenší počet kandidátů, pouhých 207. Z 10 volebních stran se podařilo u voličů získat dostatečný počet hlasů pro vstup do zastupitelstva jen 7.

Pro volby v roce 2002 je charakteristické, že účast voličů byla v novodobé historii komunálních voleb v našem městě nejnižší: 37,17 %. ODS obhájila potřetí za sebou pro svoji stranu post starosty.

Změnu v politické reprezentaci města přinesly volby v roce 2006. Volby sice vyhrála ve městě i tentokrát ODS, jež získala 11 mandátů, nicméně nepodařilo se jí vytvořit potřebnou většinu 16 hlasů, nutných ke schválení usnesení zastupitelstva. Proto na post starosty města usedl zástupce druhé nejúspěšnější volební strany Domov nad Nisou Mgr. Petr Tulpa. Tehdy jsme zaznamenali ve městě rekordní počet 314 kandidátů.
Během 20 posledních let se tak v čele naší radnice vystřídali 3 starostové a 12 místostarostů. Od počátku novodobých dějin města zůstali nepřetržitě až dodnes jen tři zastupitelé - Mgr. Soňa Paukrtová, RNDr. Jiří Čeřovský a Václav Vostřák. Posledně jmenovaný dokonce zasedal v porevolučně rekonstruovaných orgánech města již před prvními komunálními volbami v roce 1990.

Letos se o mandáty ucházelo 10 volebních stran a 252 kandidátů. Kdo zasedne do křesla starosty a místostarostů, se rozhodne na ustavujícím jednání zastupitelstva města, které se koná ve čtvrtek 11. 11. od 15 hod. Ať už koalice z povolebních vyjednávání vítězů vzejde jakkoliv barevná, upřímně jí přeji, aby splnila očekávání všech Jablonečanů.

Jiří Nesvadba
tajemník městského úřadu

Výsledky komunálních voleb v Jablonci nad Nisou 15. - 16. 10. 2010

Přehled nejdůležitějších informací z voleb do zastupitelstva, úspěšnosti jednotlivých volebních stran i srovnání účasti voličů v komunálních volbách od roku 1990.

Účast voličů na komunálních volbách v Jablonci nad Nisou

Rok konání voleb Účast
1990 68,10 %
1994 57,10 %
1998 36,73 %
2002 37,17 %
2006 40,36 %
2010 39,16 %

Zastupitelstvo města - podle počtu získaných hlasů

Vostřák Václav 4518 ODS
Tulpa Petr Mgr. 4481 DOMOV
Čeřovský Jiří RNDr. 4066 ODS
Vobořil Petr 3962 DOMOV
Němeček Vít MUDr. MBA 3943 ODS
Jörg Ivo MUDr. 3868 DOMOV
Paukrtová Soňa Mgr. 3781 DOMOV
Beitl Petr Ing. 3736 ODS
Řehoř Marek MUDr. 3717 DOMOV
Karásek Petr Mgr. 3669 ODS
Weberová Ivana JUDr. 3571 ODS
Jörgová Alexandra MUDr. 3570 DOMOV
Fojtíková Jaroslava PhDr. 3565 DOMOV
Vele Miloš Ing. 3554 ODS
Pelta Miroslav 3459 ODS
Caklová Božena 3458 ODS
Hamplová Jana Bc. 3391 DOMOV
Pleticha Lukáš JUDr. Ing. 2975 ČSSD
Kypta Otakar Ing. 2641 ČSSD
Špoták František Mgr. 2623 ČSSD
Svoboda Pavel Mgr. 2607 ČSSD
Berounský Jindřich 2547 ČSSD
Žur Pavel Mgr. 2017 Věci veřejné
Drábek Jaromír Dr. Ing. 1988 TOP 09
Nováková Eva Mgr. 1747 TOP 09
Louda Petr 1733 TOP 09
Procházková Marta Ing. 1724 Věci veřejné
Roubíček Petr Ing. 1722 TOP 09
Nováková Taťjana 1360 KSČM
Pešek František Ing. 1315 KSČM

Výsledky volebních stran

Volební strana Hlasy - absolutně Hlasy v % Počet mandátů
Česká pirátská strana
4 720
1,24 0
ČSSD
63 626
16,73 5
ODS
99 475
26,15 9
TOP 09
42 836
11,26 4
DOMOV NAD NISOU
93 958
24,70 8
KSČM
29 273
7,70 2
SUVERENITA - blok J. Bobošíkové
12 953
3,41 0
Strana práv občanů - ZEMANOVCI
1 831
0,48 0
Věci veřejné
31 196
8,20 2
Volte PRAVÝ BLOK...
494
0,13 0
Vytvořeno 29.10.2010 12:57:49 | přečteno 2354x | Petr Vitvar
load