Prusové v Jablonci

Střelecké štíty ze sbírek Muzea skla a bižuterie

Král střelců Johann Schwan se stal vítězem střelecké soutěže pouhé dva týdny předtím, než Jablonec obsadilo pruské vojsko. Tuto událost, která bouřlivě zasáhla do života zdejších obyvatel 24. června 1866, nechal vyobrazit na svůj pamětní štít.

Prusko-rakouská válka, v níž obě mocnosti soupeřily o vliv v Německém spolku, skončila porážkou Rakouska. O výsledku války rozhodla 3. července 1866 jedna z nejkrvavějších bitev 19. století, známá jako bitva u Hradce Králové nebo bitva u Sadové.

Do života obyvatel Jablonce válka zasáhla jen krátce poté, co byl v květnu téhož roku povýšen na město. Již 25. května sem dorazily rakouské jednotky, které pokračovaly směrem k zemské hranici. Později však ustoupily do vnitrozemí a do oblasti proniklo pruské vojsko. Postupovalo směrem od Liberce. Krátce po poledni 24. června dorazili Prusové do Mšena. Obyvatelé Jablonce v obavách zavírali obchody a odstraňovali firemní štíty. Mnoho zvědavců se sešlo u starého hřbitova v prostoru, kde se dnes nachází letní kino a očekávali příchod nepřátel. Nejprve dorazila hlídka, která se po krátké prohlídce města vrátila zpět. Pak - za prudkého deště - vtáhly do ulic Jablonce vojenské oddíly, 27. a 67. regiment pěchoty 4. armádního sboru pod osobním velením generálmajora a velitele magdeburské 14. pěší brigády Gordona a další baterie pěchoty s oddílem zelených husarů. Starostovi Josefu Pfeifferovi a městským radním byly neprodleně sděleny rekviziční požadavky, které pečlivě zaznamenal autor knihy o dějinách Jablonce a okolí z roku 1877 Adolf Benda. Jednalo se o 1 350 liber masa, 2 700 věrtelů piva, 100 věrtelů šnapsu, 21 600 cigár nebo 1/8 libry tabáku na 8 cigár, 7 875 liber ovsa, 2 100 liber sena a 2 450 liber slámy. To vše mělo být dodáno během dvou hodin.

Zobrazená scéna ukazuje jablonecký Starý trh (Mírové náměstí), plný překvapených obyvatel a rekvírujících pruských vojáků. Hlavní strážnice byla umístěna ve východní frontě domů, v budově tehdejší školy (pobočka České pojišťovny).

Válečné události způsobily obyvatelům Jablonce hmotné škody, nikdo však nepřišel o život. Za rozhodné vystupování v době války a „za vynikající zásluhy o obecné blaho“ byl starostovi Josefu Pfeifferovi později udělen Rytířský kříž Řádu Františka Josefa I.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

Vytvořeno 30.9.2010 8:36:43 | přečteno 2600x | Petr Vitvar
load