Otevřený prostor

Město proměňují viditelné materiální statky - budovy, parky, náměstí, ulice. Ale součástí města je i to nehmotné - kultura, vztahy a komunikace mezi lidmi. A v pozadí za tím vším, jako krevní oběh, jsou také vztahy finanční. Nejsou vidět, ale bez nich by nic nešlo. Pro lepší život je toho ale třeba víc.

Za poslední čtyři roky se uskutečnily výrazné proměny. Od velkých akcí se pozornost přesunula k řadě drobnějších počinů pro každodenní život. Zprvu nezbylo, než dokončit co bylo „nalajnováno“ od předchůdců. Lehkoatletickou halu, kostel sv. Anny, Ovocný trh... Ale pak se kormidlo pootočilo a v roce 2007 Jablonec nabral trochu jiný kurz. Důležitý byl fakt, aby se v našem městě dobře žilo. Aby zde bylo bezpečno, aby byla práce, zajištěný provoz škol, moderní nemocnice, aby bylo město přátelské rodině a aby bylo kde se rekreovat. Ta cesta ke zdravému městu a lepšímu životu vede přes řadu drobných opatření - hmotných i nehmotných.

Nikdo na radnici nebyl, není a nebude génius, aby věděl všechno. Od občanů se nelze odtrhnout. Proto bylo důležité zapojit různé skupiny lidí do dialogu o budoucím směřování města. Tak se i počínaje rokem 2007 stalo. Začali jsme se s vámi pracovně scházet nad řešením konkrétních projektů - úpravy Dolního náměstí, parku v Nové Pasířské, řešení okolí přehrady. Scházeli jsme se i nad abstraktnějšími tématy, jako je příprava integrovaných a akčních plánů. Zprvu to bylo dlouhé schůzování, psaní, schvalování, ale dnes také díky tomu úspěšně čerpáme stamiliony dotací z EU a IPRM. Nejen pro město, ale i pro vlastníky domů, bytů a pro neziskové organizace.

Zásadně jsme změnili přípravu veřejných projektů. Řešíme je společně s vámi a vaše připomínky do nich zapracováváme. Podle výsledků projednání se změnily projekty volnočasového areálu u ulice F. L. Čelakovského, projednala se varianta tunelu pod Vrchlického sady, vyjasnil se projekt kanalizace v Kokoníně, přehodnotili jsme úvahy o přesunu překladiště do Rýnovic. Město se přihlásilo k místní Agendě 21 a dnes otevřenou komunikaci vidíme jako samozřejmost. Rozběhlo se komunitní plánování, město bylo vyhlášeno Obcí přátelskou rodině, rozšířil se Projekt Jablonec podporující kulturní akce.

Nic z toho by nebylo možné bez dialogu radnice s vámi, bez zapojení se vás, občanů, do společenského života a do řešení veřejných záležitostí. A také bez ochoty vás vyslyšet. Proto v tom pokračujeme. Nebojíme se ani kritických hlasů a složitých témat. Ustavili jsme Osadní výbor v Proseči. Ačkoliv z něj často zaznívají hlasy věcné, podnětné i kritické, je to náš partner, se kterým řešíme záležitosti této městské části.

Konečně obrazem společenské proměny je i tento Jablonecký měsíčník. Zdaleka již není jen výkladní skříní starosty a radnice, ale prostor v něm mají všichni. Dovršením otevřenosti a změny politického klimatu bylo zavedení Institutu hromadné připomínky. Je dalším nástrojem přímé demokracie občanů. A nutno uznat, že se loni záhy uplatnil.

Ale od věcí samosprávných pojďme zpět k věcem všedním. Městem vždy a za každého režimu hýbaly otázky čistoty, pořádku, bezpečnosti a dopravy. To jsou věčná témata. Otázka vždy je, zda peníze „prozametat“ a mít chvíli město jako ze škatulky, a nebo opravit ulice, lavičky a vybavení, které vydrží déle, ale pak se nebude uklízet tak často. To je problém v létě i zimě. Vytvořili a precizovali jsme plány a vkládáme do nich náměty občanů, jak postupně přicházejí. Již to má řád.

Kultura rodiny, národa i města se pozná podle WC. A zde byl dluh z minula. Veřejná WC jsme opravili, přidali směrovky, jak je najít, prodloužili provozní dobu a v centru města zřídili i nové, moderní v Soukenné ulici. A nezapomněli jsme ani na okolí přehrady. Z těch kdysi investory slibovaných WC nestojí dodnes žádné. A tak bylo lépe a správně spolehnout se sami na sebe.

Sami na sebe jsme se spolehli i ve správě městských bytů. A bylo to dobře! Čísla hovoří jednoznačně pro nás. V ceně, kterou platí město svému podniku, je zahrnuto vše, včetně obsluh kotelen, revizí, úklidu, odměn domovníků - tedy i to, co jiní správci svým klientům účtují zvlášť mimo provizi. A je znát, že kvalita správy se výrazně zlepšila. Narovnávají se staré dluhy nájemníků, aktivně se pracuje s novými dlužníky, zlepšila se čistota a pořádek v domech. Pod profesionální vedení přešly i byty z domů pro seniory. Bytové hospodářství je strategické, město jako jediné dokáže pomoci lidem ve složitých situacích s bydlením. Aby vše ze správy majetku bylo, jak má, potřebovali bychom miliardy. Ty ale nemáme, a tak jsou otázky správy a údržby věčné a řeší se postupně.

Změny zaznamenala i veřejná doprava - pro děti do škol, lidi do práce, seniory do města a k doktorům, rodiny na výlet. Důležité je spojení s Libercem a Tanvaldem. Po regionu se u nás jezdí za prací a do škol hodně. Tramvaj dnes jezdí častěji, postavili jsme na dráze zastávku v centru, opravilo se nádraží, zlepšily přístupy. Velké změny se dotkly školství a zdravotnictví. Okolo 50 milionů korun šlo do městské nemocnice na nová špičková zařízení a téměř půl miliardy do škol a školek.

V pozadí za tím vším stojí řízení financí města. Peníze jsou jako krev v těle. Navenek je nevidíte, ale bez nich nic nefunguje. Všechno něco stojí. Srdce tiše a spolehlivě bije na radnici na odboru financí. Každý rok znáte bouřlivé diskuze o rozpočtu. Zda je velký, malý, rekordní, zadlužený, kdo tomu rozumí úplně a kdo zase jako koza petrželi. Ale on je v principu vždy stejný, postavený podle finančních předpisů. Rozpočet není víc než plán a ten se vždy časem mění. Není to ale všechno, důležité je řízení financí během roku. Je to hotovost, která rozhoduje o tom, zda se město dostane nebo nedostane do platební neschopnosti. Opatrným řízením jsme v roce 2007 přestáli nejen hrozby stamilionových pokut a penále za dotační akce před řadou let, ale bez vážnější újmy jsme propluli i loňskou krizí. Chováme se moderně. Dočasně volné peníze zhodnocujeme na finančních trzích a to vždy několik set tisíc ročně vynese navíc. I dotace nám vychází jako nikdy předtím - přes 300 milionů korun. Novou metodikou jsme proti období před rokem 2006 zvýšili výnosy z prodeje nepotřebných nemovitostí. Pečlivě se staráme i o příjmovou stránku. A pak vše funguje.

Staráme se o město a modernizujeme je neustále. Nejen velké akce, ale i drobnější věci pro lepší život. A tím město i přes zádrhele a složitosti funguje, žije a rozvíjí se. Pulzuje v něm čilý společenský a kulturní život.

A to je dobře, tak to má být!

Petr Tulpa, Lukáš Pleticha

Vytvořeno 30.9.2010 8:36:01 | přečteno 1811x | Petr Vitvar
load