Nic není černobílé

Úvodník

Vážení spoluobčané,

před 4 lety jsem nastoupil do funkce s řadou představ o vývoji města a změnách - samo sebou k lepšímu. Nyní na prahu nového volebního období mám, myslím, právo i na stránkách tohoto periodika zhodnotit léta minulá. A k čemu jsem dospěl?

Že nic není černobílé, že pravdu a objektivní posuzování velmi široké městské problematiky není možné zjednodušovat a popisovat jednostranným a „neznalým“ okem nezúčastněného jedince. Poznal jsem stránky starostenského života - pomíjivou popularitu, ztrátu soukromí, zlobu zbabělců, ješitnost politiků, nedostatek času na vlastní život a odpočinek, mediální manipulace i rozpory mezi řečí zákoníků a selským rozumem. Je možné, že jsem pochopil, proč se řada věcí vleče a proč nelze vyhovět všem. Co však nepochopím, proč se přátelé stali nepřáteli a proč přidali hořké sliny a pomluvy, aniž by si předtím o jiných názorech trochu popovídali. Nepochopím, proč někdo záměrně zkresluje úplné a objektivní informace, aby se ukázal v jakémsi lepším billboardovém světle. Nejhorší poznání je, že někdo něco jiného říká a něco jiného dělá!

Poznal jsem však i poctivou práci mnoha lidí - profesionálů na úřadě, v podnikatelské sféře, ale i obětavých lidí v oblasti neziskové. Našel jsem mnoho pozitivních aktivit, vysoce obohacujících lidský život. Tady bychom měli zpozornět a podpořit to, co se nedá vyjádřit penězi. Jde o duchovní hodnoty v oblasti života církví, neziskových kulturních i sportovních organizací. Zjistil jsem, jak je důležité obyčejné dorozumění mezi lidmi, bavit se a mluvit mezi sebou. Objevil jsem zatím skrytou sílu určitého sociálního (chcete-li komunitního) plánování, pochopil jsem, že je nutné se s lidmi scházet a diskutovat. Život není jen „masivní a investiční beton“ a snaha pořád něco stavět, ale i pocit radosti a mnoho duševních hodnot, jež nelze stále měřit penězi. Vynechám tedy dlouhý výčet uskutečněných investičních i neinvestičních akcí za poslední 4 roky, soupis získaných peněz z Evropské unie, přehled o rekonstrukcích a opravách, to vše si čtenář, bude-li chtít, snadno zjistí. Spíše si, prosím, přečtěte závěr mého úvodníku.

Vážení občané a přátelé, v tomto měsíci byste měli jít všichni k volbám. Za prvé je to vaše právo a myslím i morální povinnost. Komunální volby jsou jediným demokratickým nástrojem, v němž určíte další směr rozvoje města. Nenechte se ovlivnit zjednodušenými hesly a klamavými agitacemi. Je lépe být aktivní, než nedělat nic. Nadávat a kritizovat umí mnozí, ale těch, kteří tvoří, je málo. Rozhlédněte se kolem a zkuste v plném světle otevřít své oči. Avšak návod, na co se dívat, nedám, to je váš volební příspěvek a vaše odpovědnost vůči životu ve městě Jablonci nad Nisou.

Petr Tulpa
starosta města

Vytvořeno 30.9.2010 8:35:22 | přečteno 1895x | Petr Vitvar
load