Hmyz fascinuje

Řada lidí považuje hmyz za obtížný a škodlivý, mnozí dokonce soudí, že by nám bez něj bylo lépe. Kdyby nám tak mohl říct, jak to vidí ze svého pohledu…

Krásní motýli, elegantní vážky, pestře zbarvení brouci, ale také obtěžující vši, blechy či komáři. To je jen pár příkladů patřících do třídy hmyzu, jež čítá asi milion popsaných druhů. Odhaduje se, že dalších 5 až 100 milionů čeká na objevení. Bohužel kvůli činnosti člověka mnoho z těchto druhů zmizí dříve, než je vědci objeví a popíšou.

Hmyz obývá všechny suchozemské biotopy včetně polárních krajin, pouští, solných či jinak chemicky předimenzovaných jezer či pramenů. Každý z nás se denně s hmyzem setkáváme, většinou však netušíme, jak moc je vlastně pro nás důležitý.

Veškerý život na naší planetě totiž existuje díky globálnímu cyklu produkce a spotřeby, který závisí téměř zcela na zelených rostlinách jako prvotních producentech a hmyzu jako prvotních konzumentech. Tyto dvě skupiny závisejí jedna na druhé a jsou základem veškerých ekosystémů. Bez zelených rostlin by všechna zvířata zahynula hlady. Bez hmyzu a dalších rozkladačů by zelené rostliny brzy vyčerpaly zásoby živin, organická hmota by se stále více hromadila a řada kvetoucích rostlin by vymřela kvůli nedostatku opylovačů.

Svým způsobem tak za svou existenci vděčíme zástupcům světa hmyzu, tvorům, kterých se často bojíme, anebo jimi pohrdáme. Vynakládáme nemalé zdroje na jejich vypuzení z našeho života, ve skutečnosti bychom bez nich jen těžko mohli přežít. To oni činí náš svět obyvatelným. Jako miniaturní služky a komorníci vykonávají neúnavně a efektivně úklidové funkce v koloběhu přírody. V této činnosti je nemůže nikdo a nic nahradit.

Věděli jste například že: Hmyz vyniká mimo jiné i čichem. Například sameček martináče rozezná pach samičky až na 11 km - přitom samička ho produkuje pouze 0,0001 mg. Hmyz je sice malý, ale má velkou sílu. Zatímco průměrný člověk uzvedne asi 80 % vlastní hmotnosti, někteří brouci chrobáci uzvednou až 4000násobek své hmotnosti. Nepříliš populární hmyzí zástupce - blecha obecná je nejlepším skokanem. Při své velikosti 3 mm dokáže skočit až 330 mm daleko a 200 mm vysoko. Výšku svého těla přitom překoná 130krát a vystaví se přetížení 200 G (trénovaní astronauti zvládnou pouhých 10 G). Některé druhy hmyzu jsou také velkými jedlíky. Housenka motýla Antheraea polyphemus zkonzumuje v prvních 48 hodinách po vylíhnutí 86000násobek hmotnosti, kterou měla při narození (3 kg vážící kojenec by musel sníst 258 tun jídla).

Co říkáte… Svět hmyzu je prostě fascinující a zaslouží si naši ochranu!

Simona Jašová ve spolupráci s JKIC o. p. s.

Vytvořeno 30.9.2010 8:36:53 | přečteno 1830x | Petr Vitvar
load