Zde staví město

Někdy rostou města před očima, jindy mají obyvatelé pocit, že kdyby se dožili sta, nic se kolem nezmění. Jak je to v Jablonci? Rozhodli jsme se vydat po stopě výstavby a rekonstrukcí a zjistit, nakolik se mění tvář města a nakolik investice do rozvoje slouží občanům.

Krize. Termín nejen ze vzpomínek pamětníků, ale každodenní fakt skloňovaný médii, někdy pesimisticky nadsazovaný, jindy optimisticky nadlehčovaný, ale každopádně reálný, jak jsme si museli při pohledu na rozpočty státu, obcí i domácností zvyknout. Nikdo by však neměl podléhat náladám nepřízně osudu, tím méně ti, kteří vedou město a vzali na sebe zodpovědnost za jeho rozkvět a udržení kvality života občanů. „Nejsme pštrosi s hlavami v písku,“ říká místostarosta Kypta, „vidíme, že třeba bytová výstavba se prakticky zastavila, developeři vyčkávají, protože nové byty jsou v současné nepříznivé situaci prakticky neprodejné, a právě proto investujeme do oblasti, která je nejen dlouhodobě prospěšná ze sociálního i kulturního hlediska, ale v případě školských zařízení, například zateplení škol, nám v budoucnu přinese i vysoké úspory nákladů. Tedy i díky úspěšnému dotačnímu programu dáváme peníze tam, kde vytvářejí hodnoty, jež jsou bez diskuse, žádná krize nesmí ohrozit start do života naší mládeže. A navíc vytváříme rezervu v budoucím období, díky tomu, že neprotopíme tolik peněz v zateplených školách, pro další oblasti veřejného zájmu.“

Dláždění nebo zateplení škol?

Co se týká bytové výstavby, praxe prokázala, že nebude-li ji zajišťovat město, tak se najde investor, jemuž město pomůže vytvořením komunikace, kanalizace, osvětlení a sníží jeho náklady, takže ceny hotových bytů jsou vstřícnější vůči občanům. Ale když se město nepostará o stavbu či rekonstrukce škol a školek, nenajde se žádný developer, který by to z nějakého humánního zájmu udělal.

A tak město či kraj jsou postaveny před úkol, jemuž se nemohou vyhnout. Lze pochopitelně investice do škol oddalovat, jako se to v minulosti dělo, takže se ocitaly v havarijním stavu, ale programem města, které chápe potřeby rodin a jehož mottem je Obec přátelská rodině, je podpora vzdělání v důstojném prostředí.

Jablonečané si jistě všimli, jak se nyní hodně rekonstruují školské objekty. Nahrává tomu i fakt, že na tyto stavby lze čerpat dotace. A to jednak z českých zdrojů, například z ministerstva financí, tak i z evropských třeba přes státní fond životního prostředí.

Místostarosta Otakar Kypta, v jehož působnosti jsou odbory rozvoje a investiční výstavby vysvětluje: „Slýchám hlasy, proč nedáme třeba novou dlažbu na náměstí? A já na to: Na náměstí stráví dítě maximálně dvě hodiny, ale ve škole šest a více. Takže volíme-li prioritu, vítězí v současné situaci školy. Jejich zateplení je aktuálně výdaj vysoký, ale v budoucnosti přinese úspory na vytápění. Ušetří se peníze, které se v budoucnosti mohou dát třeba právě na rekonstrukce veřejných prostranství a na nové dláždění.“

Školy získávají díky zateplení i novou omítku a barvu, takže jsou krásnější. Nevidíme už ohyzdnou panelákovou šeď, nebo oprýskanou fasádu. Na žáky vzhled školy silně působí, nemluvě na rodiče, každý chce dát své dítě do hezké školy, kam se dítě těší, a ne do barabizny, i kdyby tam učil sám Komenský.

Vyměňují se okna, která sloužila 30 let. Školky a školy získaly nová plastová, která lépe těsní, lépe se udržují, jsou hezčí. Město pomáhá i ve zvelebování interiérů.

A které školky a školy aktuálně zkrásněly či právě procházejí rekonstrukcí? Seznam omezíme jen na prázdninové a zářijové projekty: MŠ Vítězslava Nezvala - úpravy zahrady včetně oplocení a zateplení, přestavba SUPŠ na Horním náměstí díky přestěhování ZUŠ, rekonstrukce MŠ Hřbitovní - havarijní stav si vynutil kompletní rekonstrukci včetně kuchyně a jídelny a v září podle plánu přivítá děti. Samostatný vchod pro třídy Montessori ZŠ 5. května a oprava kotelny, rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Havlíčkova, výměna oken v MŠ Švédská a v MŠ Tichá, rekonstrukce sociálního zařízení - Svobodná ZŠ.

Místostarosta Petr Vobořil, v jehož působnosti je oddělení školství, kultury a sportu, upozorňuje i na úplně novou, vymodlenou školku MŠ Nemocnice pro 40 dětí, která se začne stavět v areálu nemocnice a bude vedle školkových dětí určena i pro dvouleté, čímž ulehčí zaměstnankyním nemocnice.

„Dodavatele stavby vybereme tak, abychom na začátku října mohli začít stavět,“ informoval Petr Vobořil. Dokončení se plánuje na 30. 3. 2011. Náklady přijdou na šestnáct milionů Kč.

Jedeme dál...

Jablonečané si všimli čilého ruchu na silnicích. Ano, komunikace, to je další oblast zájmu. Motoristé sledují úpravy Pražské směrem ke gymnáziu a ke kruhové křižovatce Turnovská. Probíhá zde humanizace, to znamená přizpůsobení silnice l. třídy chodcům. Udělaly se pro ně ostrůvky, upravily také zálivy pro autobusy, cílem je, aby přechody odpovídaly normám. Jestliže má silnice určitou šířku, přechod je upraven, aby byl uprostřed ostrůvek. Je to bezpečnější, chodec je chráněn, auta musí zpomalit. Kdyby nestihl přejít naráz, může bezpečně počkat a následně přejít. Řeší se i snížené obrubníky pro vozíčkáře a kočárky, i dlažba pro slepce, aby nevidomí mohli přechod najít a bezpečně přejít.

Úpravy jsou v souladu s novými dopravními normami a vyhláškami, které jsou velmi přísné. Když je přechod nad 7 metrů, musí tam být ostrůvek. Takže ve chvíli, kdy si ředitelství silnic a dálnic naplánuje rekonstrukci vozovky, město s ním spojí síly a udělá zároveň úpravy, které by stejně jednou muselo provést. Silnice i dálnice si vybudují novou silnici, město si postaví chodníky, veřejné osvětlení, ostrůvky, poptávkové semafory, zálivy zastávek autobusů. Společně jsou náklady nižší, než kdyby kopal každý sólo.

Vyplývá to i z aktuálních potřeb, např. v Podhorské se řešila bezpečnost dětí, které přecházely k Vikýři, využilo se, že ŘSD opravovalo komunikaci a udělala se i humanizace.

A jaké jsou aktuální dopravní stavby?

Na prvním místě třeba záliv MHD na Horním náměstí. Ideou nové zastávky je, aby autobusy ze Mšena dojely na přestupní stanici v Kamenné rychleji, než po velkém okruhu - radnice, divadlo, Liberecká, Budovatelů, lázně i autobusové nádraží. „Při jedné jízdě se to zdá malichernost,“ vysvětluje místostarosta Lukáš Pleticha, „ale spočítáte-li je za den, jsou to stovky kilometrů, a co teprve výdaje za rok na naftu!“

A proto část spojů bude před radnicí odbočovat doleva, kde vznikl dopravní uzel Kamenná - Hasičská. Smetanovou sjedou až na Podhorskou, Mosteckou zamíří přímo na „autobusák“, takže si zkrátí trasu.

Prostor článku nedovoluje zmínit se o všech aktuálních dopravních stavbách a komunikacích šířeji, bylo by to na seriál, takže jen telegraficky: Okružní křižovatka Tovární - Liberecká. Park Nová Pasířská - resp. její in-line dráha. Oprava odvodnění ulice U Muzea. Propojení ulic Na Vršku - U Nisy a Budovatelů - Nová Pasířská. Propojení ulic Liberecká - Polní. Zpevnění příjezdu garáží U Nisy.

Jak vidno, rozvoj města neustal.

(pb)

Vytvořeno 1.9.2010 15:47:38 | přečteno 1913x | Petr Vitvar
load