Skláním se a děkuji

Úvodník

Vážení spoluobčané,

očekáváte jistě, že bych měl přivítat školní rok a popřát žákům, učitelům i rodičům mnoho úspěchů při jeho zdolávání. Zároveň připomenout, že při jeho přípravě jsme opět opravili a zrekonstruovali celou řadu objektů, aby pobyt ve všech školských zařízeních byl příjemnější a přívětivější. Mohl bych podat přehled všech kulturních a společenských akcí města v září, upozornit na jejich hodnotu a dopad. Rozhodl jsem se však, že změním téma, jednoduše proto, že náš kraj postihly v minulém měsíci povodně, které svým rozsahem a ničivými důsledky přebily význam všeho, co se na podzim 2010 chystá.

V sobotu 7. 8. přinesla příroda vydatné přívalové srážky do prostoru několika měst a obcí Libereckého a dále i Ústeckého kraje. Prudkými přívaly byl postižen například Hrádek nad Nisou, Chrastava, Bílý Kostel, Chotyně, Frýdlant, Raspenava, Višňová, Víska, Heřmanice či Mníšek. Rozdíl výšky hladiny malých říček a potůčků mezi normálním a maximálním stavem byl až 4 m!!! Jablonec nad Nisou nečekal a již v neděli organizoval pomoc těmto obcím a městům. Nakoupili jsme a odvezli materiál ve výši 100 tisíc Kč, zorganizovali individuální i skupinovou dobrovolnickou výpomoc pro úklid i administrativu, odeslali hlídky městské policie do vybraných měst a otevřeli sběrné centrum pro materiální podporu obyvatelům zaplavených oblastí. Snažili jsme se podle potřeb pomáhat, kde se dalo. Rád bych zde poděkoval jednotkám jabloneckých dobrovolných hasičů z Proseče, Kokonína i Pasek, Českému červenému kříži, neziskovým a charitativním organizacím, ale také komerčním řetězcům, které operativně zajistily svoz materiálu z celé republiky a zajistily jeho dostatek. Dále se skláním před rozhodnutím mnoha mladých lidí, kteří z vlastní iniciativy a prostřednictvím Facebooku podpořili svou dobrovolnickou prací postižené oblasti a výrazně dali najevo, že jsou ochotni obětovat i své prázdniny ve prospěch jiných. Velké poděkování patří těm občanům našeho města, kteří pomohli zásobovat sběrná centra kvalitními potřebami. Věřte, že pomohli tam, kde bylo nutné.

Ztráty jsou bolestivé. Zničené domy, zahrady, silnice, mosty, infrastruktura, otevřené rány na duších, deprese z bezmocnosti a marnosti, ne všechno lze vyčíslit penězi. Potrvá další měsíce a léta, kdy se většina věcí vrátí k běžnému normálu. Nezbývá nám nic jiného, než se s tím vypořádat společně.

Děkuji všem pracovníkům krizového štábu Jablonce nad Nisou a starostům jednotlivých měst i obcí v zaplavených oblastech za jejich obětavý přístup v řešení povodňových událostí.

Petr Tulpa
starosta

Vytvořeno 1.9.2010 15:47:51 | přečteno 1880x | Petr Vitvar
load