Oživení jablonecké železnice

Tento rok je pro pásy kolejí v Jablonci nad Nisou výjimečný a po desetiletích ožívá v našem městě i železniční infrastruktura. 3. 6. 2010 byla otevřena nová železniční zastávka Jablonec centrum a 24. 6. 2010 přišel den otevření prostor nově zrekonstruovaného jabloneckého nádraží. Od začátku července se po jabloneckých kolejích dostaneme dokonce do polské Szklarske Poreby.

Nejdříve ale k zastávce, která se rodila dlouho. 3. 6. 2010 v 9:45 přivítal starosta Petr Tulpa na nové zastávce osobní vlak č. 16213 Liberec - Harrachov. Po bezmála 116 letech vznikla ve městě nová zastávka, přibližující železniční dopravu obyvatelům.

Poloha zastávky mezi ulicemi Raisovou a 5. května představuje přiblížení k centru města na místě, kde to dovolily technické normy poté, kdy se ji nepodařilo realizovat v původně plánované Vzdušné ulici nejblíže centru, ani v Souběžné ulici nad areálem bývalé tramvajové vozovny v Pražské. Pro uživatele veřejné dopravy i integrovaný dopravní systém Libereckého kraje je tato nová zastávka, přibližující železnici k autobusovému nádraží, přínosem o to větším, že poloha autobusového nádraží coby budoucího dopravního terminálu města je již ustálena.

Regiotram Nisa

Jablonec se 7. 9. 2000 připojil vedle Liberce a Českých drah k „Memorandu o spolupráci při řešení dopravní obslužnosti v liberecko-jablonecké aglomeraci“. Tak se oficiálně začalo hovořit a psát o systému s názvem Regiotram Nisa, kterému město od počátku deklarovalo partnerství. Nejdříve představoval pouze řešení meziměstské železniční a tramvajové tratě Liberec - Jablonec s konkrétní představou napojení tramvají z Liberce na železnici ve Vratislavicích a v případě Jablonce zase kolejové propojení železnice a tramvaje mezi dolním nádražím a výhybnou Brandl (Plynárnou).

Od počátku se uvažovalo o využití poznatků západní Evropy, kde se stále více rozšiřoval a osvědčoval systém vlakotramvají, schopných jezdit po tramvajových kolejích města i po železnici. Přes pozdější zapojení Ministerstva pro místní rozvoj ČR a profesionálního koordinátora i manažera projektu - Investorsko inženýrskou, a. s. projekt nezískal proklamovanou podporu Vlády ČR, ani odpovídající finanční zajištění na národní úrovni, nutné přinejmenším pro žádosti o financování projektu jako většího celku z prostředků EU. Vznikla alespoň celá řada zajímavých studií a impulzů pro změnu technických norem. I když je projekt Regiotram Nisa pilotním a administrativně nejdále z uvažovaných systémů v České republice i na Slovensku, jeho faktickým výsledkem je v současné době alespoň realizace původně plánovaných zastávek a přestupních dopravních terminálů. Na Jablonecku dokonce v rozsahu, jaký nemá v České republice obdoby.

První vlaštovkou byla zastávka Tanvaldský Špičák na trati Smržovka - Josefův Důl v listopadu 2005, od 1. ledna tohoto roku cestující mohou využívat zastávku Smržovka Luční a do konce roku vzniknou ještě 2 železniční zastávky v Desné a jedna ve Velkých Hamrech. Zastávka Jablonec n. N. centrum byla několik let uvedena v jízdních řádech „ode dne vyhlášení“ jako Jablonec n. N. střed či město.

Zastávka a její stavba

Stavba zastávky probíhala v náročném terénu v původním skalním zářezu, kterým trať v souběhu s Raisovou ulicí prochází. Musela být odtěžena zhruba polovina skalního zářezu a svahy si pro změnu vyžádaly zpevnění gabionovými zdmi ze skládaných kamenů. U zastávky je malé parkoviště, kde si mohou cestující nechat auto a pokračovat vlakem. Celkový účet za zastávku jako investici města bude s terénními úpravami a přístupovými cestami cca 11 milionů Kč. Hlavním problémem stavby byla a stále je skutečnost, že souběžně měl vznikat v proluce mezi tratí pod Raisovou a nad ulicí 5. května polyfunkční dům jako investice firmy Luxembourg Invest, který zatím nebyl realizován a měl přes něj vést bezbariérový přístup k centru města. V další fázi je tedy nutné, aby projekt zastávky pokračoval architektonickou soutěží na lávku pro pěší, která by měla vést ze svahu pod novou zastávkou a překlenout údolí Nisy a s ním i ulici 5. května a Lipanskou směrem k Muzeu skla a bižuterie. Zhruba 120metrová lávka by mohla být i novou dominantou města.

Železniční zastávka má prozatím jen přístup do Raisovy ulice. Směrem do centra na ulici 5. května je sice využívaná, ale jen travnatá pěšina, navazující na schodiště s 50 schody. Podle posledních informací má firma Luxembourg Invest i přes zpoždění stále zájem o projekt polyfunkčního domu, a tak město jedná o oddělení stavby budovy od navazující přístupové cesty, respektive schodiště, na které by šlo použít stavebního povolení, aby co nejdříve vznikla pohodlnější a regulérní přístupová cesta k zastávce z ulice 5. května.

(red)

Vytvořeno 25.6.2010 12:19:17 | přečteno 3051x | Petr Vitvar
load