Fauna a flora jablonecké přehrady

Dnes už si bez ní Jablonec ani neumíme představit, ale před sto lety, tedy v době svého vzniku, budila mnoho rozporuplných emocí. Nyní slouží nejen svému původnímu účelu, kterým je zadržování povodní, ale k všeobecné spokojenosti plní i funkci rekreační. Podívejme se na ni trochu jinýma očima než obvykle - očima pozorovatele přírody.

Samotný výčet všech druhů dřevin, bylin, obojživelníků, ptáků, bezobratlých či ryb by byl příliš dlouhý. Zaměřme se tedy na ty nejzajímavější, na druhy, které byste třeba u přehrady ani nečekali.

Z rostlin je tu mimo běžných druhů, jakými jsou například blatouch bahenní, lopuch větší, devětsil lékařský či orobinec širokolistý, možné spatřit kvetoucí kosatec žlutý, či méně známé druhy vodních rostlin, jako například růžkatec ponořený nebo lakušník vzplývavý.
Velmi pestré zastoupení má v lokalitě přehrady hmyz - zejména druhy, které ke svému zdárnému vývoji potřebují vodu, jako např. vodoměrka, potápník, bruslařka, vodomil, jepice či vážky. Na jaře můžeme pozorovat čilý pohyb ropuch obecných a také několika druhů skokanů, kteří vyhledávají místa, kam by nakladli svá vajíčka. Poněkud méně pravděpodobné je setkání s hadem. Ne snad proto, že by tu žádní nežili, naopak, poměrně hojná je tu užovka obojková, ale ta rozhodně nemá zájem se s člověkem seznamovat blíže, je velmi plachá. Vzácně můžeme narazit také na krásně vybarveného mloka skvrnitého.

Kolem přehrady žije také poměrně pestrá druhová skladba ptáků. Z vodních druhů jmenujme alespoň pravidelně zde hnízdící kachnu divokou nebo čírku obecnou, potápku roháče a lysku obecnou, kteří sem občas zavítají při svých přeletech. Při troše štěstí můžete zastihnout i volavku popelavou či čápa bílého - ani ti se zde však dlouho nezdrží, využívají vodní plochu pouze pro svá mezipřistání. Opravdovým klenotem ptačí říše je pestře zbarvený ledňáček říční.

Čilý ruch vládne i pod vodní hladinou. Mimo přibližně dvaceti druhů ryb můžeme v přehradě nalézt například i perlorodky či vodní šneky, v přítoku potom i raka říčního či blešivce - drobného tvora, který svým výskytem indikuje čistotu vody. Do nejpočetnější skupiny ryb v přehradě žijících můžeme zařadit candáta, štiku a kapra, najdeme tu ale i úhoře, okouny, plotice, líny, cejny, perlíny, jelce, amury a další druhy ryb.

Jablonecká přehrada začíná v současnosti sloužit také coby prostor pro ekologickou výchovu. Středisko ekologické výchovy Český ráj tu připravuje dva nové výukové programy, které v maximální míře využívají přírodního prostředí zejména druhé a třetí přehrady. Od září 2010 se tak budou moci mateřské a základní školy zúčastnit programů zaměřených na seznámení s vodním ekosystémem a také s lesními společenstvy vyskytujícími se v bezprostředním okolí přehrady.

Simona Jašová

Vytvořeno 25.6.2010 12:19:53 | přečteno 4464x | Petr Vitvar
load