Továrna na sny Stalingrad

Po válce zůstaly v Jablonci čtyři kina. První v Radnici, biograf Fortuna v Podzimní 21, Invalidů na rohu ulic Revoluční a Pivovarské a Metropol v Kamenné č. p. 11.

Kino v Radnici zahájilo provoz již 3. 8. 1945 českým filmem Zborov. Podle námětu Rudolfa Medka jej natočil Jiří Slavíček. Film měl opožděnou premiéru po zabrání Sudet ještě před německou okupací, plně vychutnat si ho však diváci bez německé cenzury mohli až po válce.

Fortuna představila premiéru českého filmu Věrni zůstaneme 24. 10. 1945. Už z titulů je patrné, že poválečné vlastenecké nadšení se promítlo i do filmu.

Kino Invalidů, obrázek se otevře v novém okněKino Invalidů, přejmenované na Jabloň, zahájilo provoz 2. 5. 1947. Kina měla poměrně vysoké návštěvy, protože přicházely stále nové filmy, americké, francouzské, anglické a znovu všechny filmy naše, vyrobené před válkou i během ní. Objevily se i první filmy sovětské, ty ale měly nejmenší návštěvy. Konalo se hodně tanečních zábav, kde bylo vždy „natřískáno”. Také kavárny a bary měly hojně návštěvníků, kteří tam utráceli, co „lehce nabyli”. Dekretem prezidenta republiky Edvarda Beneše č. 50 z 11. 8. 1945 byla všechna kina převzata do státní správy a stát se stal výlučným provozovatelem hraných filmů. Převzal výrobu, distribuci, nákup i prodej.

Kino Metropol bylo přebudováno na loutkové divadlo. V roce 1945 bylo v kinu Radnice uspořádáno 168 představení. V kinu Fortuna 135. V roce 1946 se konala v obou kinech dvě představení denně, v neděli a ve svátek tři. Až na několik výjimek se uváděly vždy dva programy týdně. V kinu Radnice byla v zimním období zavedena zvláštní představení pro mládež se sníženým vstupným. Radnice za rok odehrála 815 představení, z toho 811 normálních a čtyři speciální. V kinu Fortuna bylo 798 představení. Kino Radnice zahájilo projekt tzv. „Kino Čas”. Tvořily ho krátké filmy, kreslené i grotesky. Promítalo se v neděli dopoledne v 11.30 až 12.30. Celý program se dvakrát opakoval. Za rok 1947 tu bylo 80 představení „Kina Čas”, 15 představení pro školní mládež a 788 běžných představení, celkem 883 představení.

Kino Radnice slavnostně přejmenovali 9. 5. 1951 na Stalingrad. I radniční náměstí se stalo Stalingradským náměstím. Fortuna byla již dříve přejmenována na Oko. Kino Oko promítlo 790 představení a kino Jabloň 425. Měsíc po zahájení provozu byla promítací kabina kina Jabloň ovšem zničena požárem a kino zůstalo měsíc mimo provoz.

Kino Stalingrad mělo nebývalých 1 010 sedadel a bylo největším kinem kraje. Ve výbavě mělo již třetí verzi promítacího a zvukového zařízení československé výroby, stejně jako kino Oko, které čítalo 714 sedadel. Jabloň disponovala počtem 504 sedadel a promítacím zařízením AEG. Zvukové zařízení bylo československé výroby. Kapacita všech tří kin se tehdy rovnala deseti procentům počtu obyvatel města. Pozoruhodné! Televizní konkurence tehdy pochopitelně ještě neexistovala. A tak není divu, že třeba Pyšná princezna měla přímo masovou návštěvnost. 1 100 zaplněných sedadel už král Miroslav nikdy v sále neuvidí, ale ani my bychom nechtěli hltat vítězství dobra nad zlem ve „Stalingradu”.

Václav Vostřák

Vytvořeno 1.6.2010 8:48:02 | přečteno 3635x | Petr Vitvar
load