Cítíte se bezpečně?

Pocit bezpečí je u každého subjektivní, míra kriminality ve městě se dá však objektivně měřit. Čísla zachycených trestných činů i přestupků, míra objasnění a potrestání pachatelů, výkazy úspěšnosti všech policejních složek nám Jablonečanům pro tento rok dávají optimistickou zprávu.

Město Jablonec nad Nisou má 31,4 čtverečních kilometrů, přes 45 000 obyvatel, z toho skoro 6 500 dětí do 14 let, přes 2 000 ve věku 15 - 18 let a téměř 4 500 osob ve věku 19 - 26 let. Občanů v produktivním věku je k letošnímu roku něco přes 24 000, seniorů nad 60 let 6 000.

Co zajímá naše sousedy, příbuzné, známé z hlediska pocitu bezpečí? Nejvíce je trápí krádeže: v bytech, sklepech a chodbách, vykrádání aut a krádeže motorových vozidel. Z přestupků jim otravuje život znečišťování veřejných prostranství psími výkaly, piráti silnic - často pod vlivem alkoholu - a vandalismus vůči veřejné zeleni. Rodiče se děsí odhozených injekčních stříkaček toxikomanů v parcích, na pískovištích, které šokovaly při úklidu Tyršových sadů i rýnovické vězně.

Poměrně vysoké procento občanů se obává i chování příslušníků menšin, odsuzuje fotbalové výtržnictví a volá po razantnějších zákrocích vůči vandalům, ať už svoje ničitelské sklony realizují jako rozvášnění fanoušci nebo příslušníci některé subkultury. Většina občanů si přeje dodržování nočního klidu a zavření heren, které nahrávají gamblerství.

Zajímavé je, že občané si uvědomují zvýšené ohrožení seniorů. Ti se vůči bytovým krádežím, podvodníkům, kteří z nich mámí ušetřené peníze, ale i mladým násilníkům, kteří se bez úcty ke stáří nerozpakují napadnout je s vědomím fyzické převahy, nemohou účinně bránit.

Město Jablonec si tyto podněty občanů bere k srdci a vytvořilo na základě dvou stěžejních dokumentů „Koncepce prevence kriminality města Jablonce nad Nisou na léta 2009 - 2011” a „Bezpečnostní politika města Jablonce nad Nisou na období 2008 - 2011” i pro rok 2010 „Městský program prevence kriminality”. V součinnosti s Policií ČR, Městskou policií, příslušnými orgány města i neziskovými organizacemi koná konkrétní opatření pro udržení bezpečnosti ve městě. A jaká je analýza míry kriminality za rok 2009 ve srovnání s předchozím? Trestná činnost klesla ve srovnání s rokem 2008 o 73 případů, to je o 4,2 %.

Omezení příležitostí ke zločinu

„Příležitost dělá zloděje. Nedejme tedy příležitost. Zní to jednoduše, ale kolik je za tím úsilí! Policie ČR i městská vytipovaly rizikové lokality a průběžně sledují vývoj všech druhů trestné činnosti. Mezi programy vedoucí k lepší spolupráci s občany spadá projekt „Okrskář a na něj navazující „Labelling . Město je členěno na sedm okrsků a o každý se stará jeden strážník společně s policistou ČR. Hlavním úkolem okrskářů je dokonalá znalost území, a to jak z hlediska rozlohy a znalosti osob, tak z hlediska výskytu firem a úřadů včetně personálu. Velmi důležitý je i sběr informací o místních problémech nejen na úseku kriminality. Co se týká projektu „Labelling , zde jde o dobrovolnou evidenci odpovědných osob u firem a provozoven, úřadů i obytných domů. Jednotlivé objekty jsou označeny speciální etiketou, jež nese specifický kód, poskytující možnost určení a kontaktování konkrétní odpovědné osoby. Při mimořádné události či narušení objektu pomůže k včasnému zásahu policie.

Od roku 2001, kdy byl v Jablonci nad Nisou spuštěn poprvé, funguje městský kamerový systém. Aktuálně má devět kamer. V rámci budování nové služebny Městské policie v bývalé hasičské zbrojnici se chystá i nový, moderní kamerový systém. Ten k stávajícím přidá dalších sedmnáct kamer a celkový počet bude 26. Dvě například v sociálně vyloučené lokalitě Zelené údolí.

Prevence, prevence, prevence

Velmi ceněn byl program vedoucí k ochraně seniorů. Tato skupina v celorepublikovém výzkumu vyznívá jako neohroženější. Na ně „Městský program prevence kriminality” zacílil přednášky a besedy, jak se účinně bránit zločinu, ale pomohl jim i s bezpečnostními prvky k zajištění bytů z financí MV ČR. Babičky a dědečkové dostali dveřní kukátka, řetízky, bezpečnostní závory a zámky.

Nový letní multigenerační projekt „Dědečku a babičko, zahrajme si maličko”, který na dětském dopravním hřišti uskuteční strážníci, jde ještě dál. Má sblížit dvě uměle odtržené společenské skupiny: seniory a juniory.

Mladí vychovaní (nebo spíš nevychovaní) k neurvalosti a neúctě vůči těm, kteří podle nastavení společnosti na „mládí a výkon“ jen „zatěžují důchodový a zdravotní systém státu“, se mají učit chápat specifiku a rizika hrozící této skupině. Ti staří naopak pochopit, že agresivita a drzost mládí, jimiž se dnes ve zvýšené míře projevují, jsou spíše nezralé reakce na problémy, které je obklopují. Jsou to právě mladí, kteří podléhají konzumerismu, nebo frustraci a agresivitě, když nenaplní své „materiální” sny. A i v Jablonci na ně za každým rohem číhají drogy, od těch nejlehčích až po pervitin.

(pb)

Další informace

Vytvořeno 1.6.2010 8:47:30 | přečteno 2130x | Petr Vitvar
load