Za rok bude „hasičárna“ v novém šatu

Když se někdo v Jablonci zeptá na budovu hasičské zbrojnice, mnoho lidí ho pošle k té mezi Mírovým a Horním náměstím, aniž by si uvědomili, že již několik let stojí moderní hasičská zbrojnice ve Mšeně. Ta stará s unikátní historickou věží dosud chátrá. Toto období však skončí, neboť už je jisté, že budova bude radikálně zrekonstruována a dostane nové „nájemníky“.

Na starou zbrojnici získalo město dotaci

V březnu tohoto roku schválil „Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod“ přidělení dotace na projekt „Regenerace bývalé požární zbrojnice a modernizace kamerového a dohlížecího systému“. Celkové náklady projektu budou přibližně 71,2 mil. Kč, přičemž dotace bude činit 65,8 mil. Kč. Z toho bude 60,5 mil. Kč z EU a 5,3 mil. Kč od státu. Realizace je plánována na červenec 2009 - září 2010.

Bývalá požární zbrojnice bude rekonstruována jako tzv. brownfield v centru města společně s modernizací kamerového a dohlížecího systému. Ten současný zahrnuje osm kamerových bodů, v budoucnu bude rozšířen o dvacet jedna míst.

Jak již bylo zmíněno, objekt bývalé hasičské zbrojnice se nachází v centru Jablonce nad Nisou na území městské památkové zóny. Rekonstrukce počítá také s využitím jeho okolních části. V několika parametrech si můžeme učinit představu o stavu před a po rekonstrukci:

  • Původní zastavěná plocha před rekonstrukcí: 744,4 m2
  • Navrhovaná zastavěná plocha po rekonstrukci: 715,3 m2
  • Původní obestavěný prostor před rekonstrukcí: 5 668,0 m3
  • Obestavěný prostor po rekonstrukci: 5 248,5 m3

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Objekt bývalé požární zbrojnice sestává ze dvou objektů - původní budovy s věží z přelomu 19. a 20. století a pozdější přístavby v jižní části včetně nástavby jednoho podlaží na budovu původní. Návrh rozděluje objekt striktně na starou a novou část.

Starou část představuje třípodlažní objekt, který je částečně podsklepen, a pětipodlažní věž. Dle návrhu bude odstraněno nastavené podlaží a vyměněna původní asymetrická sedlová střecha s malým sklonem za střechu sedlovou se sklonem 35°. Vyměněna budou i okna, aby korespondovala se vzhledem těch původních z přelomu 19. a 20. století. Fasáda bude zateplena a omítnuta. Sedlové střechy nad původními budovami budou dvouplášťové s hladkou betonovou krytinou z bobrovek, věž získá střechu plechovou.

Novou část objektu tvoří dvoupodlažní budova a přízemní přístavba s pěti garážemi s plochými střechami s atikami. Od staré části je nová odlišena jak zmíněnou plochou střechou, tak fasádou ze skládaného obvodového pláště.

Součástí rekonstrukce bude nový vstup z ocelové nosné konstrukce a prosklené střechy. Ve dvoře pak bude zbudováno venkovní točité ocelové schodiště, které bude zpřístupňovat místnost řidičů v prvním poschodí, kotelnu v suterénu a věž přes 2. a 3. poschodí.

Plánované využití

Přízemí a první poschodí jsou určeny pro městskou policii, v poschodí jsou dále umístěny sklady městského úřadu a garáže. Druhé a třetí poschodí bude uzpůsobeno pro potřeby oddělení krizového řízení.

(fr)

Vytvořeno 30.4.2009 14:42:21 | přečteno 2725x | Petr Vitvar
load