09/2009

Jablonecký měsíčník - zářijové číslo internetové verze radničního zpravodaje pro občany města Jablonce nad Nisou.

Tištěná verze ke stažení: ikona souboruJablonecký měsíčník 09/2009

Úvodník

Slovo starosty města

31.8.2009 12:42:00 | přečteno 1923x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Integrovaný plán rozvoje města - plán, který přináší své ovoce

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) definuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako soubor projektových záměrů podpořitelných z fondů Evropské unie a naplňujících hlavní rozvojové cíle města. A právě města nad 20 tisíc obyvatel mohla využít 1. výzvy v Integrovaném operačním programu k předkládání žádostí na IPRM v oblasti zlepšení prostředí v problémových sídlištích, kterou ministerstvo vyhlásilo začátkem srpna loňského roku.

31.8.2009 12:41:54 | přečteno 1841x | Petr Vitvar | Celý článek
 

MUDr. Štěpán Gall

Představujeme zastupitele města

31.8.2009 12:41:48 | přečteno 8913x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Městská památková zóna - IV

Fasády si všimneme nejdříve

31.8.2009 12:41:42 | přečteno 2241x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Jablonecký rodák nominovaný na Oscara

Letos v prosinci uplyne 110 let od narození českého dirigenta Petera Hermanna Adlera, který se narodil v Jablonci a patřil ve svém oboru k nejvýznamnějším světovým osobnostem 20. století.

31.8.2009 12:41:34 | přečteno 2765x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Fotograf Rudolf Zeman

Jedním z prvních fotografů trvale působících v oblasti Jizerských hor se stal Jan Zeman, který založil svůj fotografický ateliér již v roce 1863. Tehdy žil v Jesenném a kolem roku 1875 přesídlil do Šumburku. Zde zřídil sídlo firmy, která měla řadu poboček. Jan Zeman přivedl na svět tři syny a tři dcery, z nichž se většina věnovala fotografii. Pokračovateli rodinné tradice se stali především nejstarší syn Bohumil a nejmladší syn Rudolf. Život a tvorbu Rudolfa Zemana připomíná výstava v Městské galerii MY.

31.8.2009 12:41:28 | přečteno 4411x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Pavel Brycz

Studoval český jazyk v Ústí nad Labem a později dramaturgii na DAMU. Prošel povoláním kantora, publicisty i reklamního textaře, literatura ho však baví nejvíce. Za knihu Jsem město získal v roce 1999 Cenu Jiřího Ortena a jeho román Patriarchátu dávno zašlá sláva byl v roce 2004 oceněn Státní cenou za literaturu. Pavel Brycz žije s manželkou a třemi syny v Jablonci nad Nisou.

31.8.2009 12:41:21 | přečteno 3176x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Sto let od otevření Národního domu

V září uplyne sto let od otevření tak zvaného Národního domu, prvního významného českého centra v Jablonci nad Nisou. Jeho vznik je bezprostředně spojen s dějinami České besedy, nejstaršího českého spolku ve městě založeného zde několika horlivými vlastenci již v roce 1870.

31.8.2009 12:41:13 | přečteno 2759x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Vzpomínka na Jablonec

Zázračné prameny

31.8.2009 12:41:06 | přečteno 2045x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Lesy budou mít pro nás stále větší význam

Na pozvání místostarosty Petra Vobořila navštívil jabloneckou radnici náměstek ministra životního prostředí František Pelc. Mnozí jej asi znají jako zakladatele a předsedu Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a prvního porevolučního šéfa Správy CHKO Jizerské hory. Panu náměstkovi jsme položili několik otázek.

31.8.2009 12:40:57 | přečteno 3196x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 31.8.2009 12:47:11 | přečteno 5263x | Petr Vitvar
load