Týden proti drogám 2006

V týdnu od 2. do 6. října pořádá město Jablonec n. N. ve spolupráci s dalšími organizacemi zabývajícími se primární protidrogovou prevencí 6. ročník výchovně vzdělávací akce Týden proti drogám.

Na programu, který je zaměřen pro žáky ZŠ, SŠ a SOU, ale i pro laickou a odbornou veřejnost, se aktivně podílí Spol­kový dům, Dům dětí a mládeže Vikýř, Poradna pro manželství a rodinu, Věznice Rýnovice, Pedagogicko-psychologická poradna a společnost Medea Kultur, s.r.o. Praha. Program bude po celý týden probíhat ve Spolkovém domě, DDM Vikýř a v kině Radnice. Jedná se o řadu přednášek, besed a komponovaných pořadů, na kterých budou vystupovat a přednášet odborníci zabývající se uvedenou problematikou. Informace podá protidrogový koordinátor J. Cvrček, tel. 483 357 650, e-mail: jaroslav.cvrcek@mestojablonec.cz.

Program:

Pondělí 2. října

 • 09:00 - 10:00 přednáška s besedou „Rodinné vztahy a alkohol“ pro žáky 8. a 9. tř. ZŠ a SŠ, přednášející PhDr. Pangrácová, Poradna pro manželství a rodinu a pí. Lacinová, Centrum prevence alkoholové závislosti. Místo konání Spolkový dům.
 • 14:00 - 16:00 přednáška „Sociální aspekty drogových závislostí“ pro laickou i odbornou veřejnost, přednášející PhDr. Sochůrek, Spol­kový dům.

Úterý 3. října

 • 09:00 a 10:30 komponovaný pořad „Pozor! Koza nekouří“ pro děti 1. - 5. tř. ZŠ, pořad plný pohádek, her a písniček, DDM Vikýř.
 • 10:00 - 12:00 beseda „Pro drogy nemá smysl umírat“ pro děti 8. a 9. tř.ZŠ a SŠ - autentická výpověď p. Hanykovicse, který byl v souvislosti s drogami uvězněn v Thajsku. Místo konání: Spolkový dům.
 • 15:00 - 17:00 před­náška s besedou „Drogy“ pro laickou i odbornou veřejnost, přednášející p. Mgr. Pavelčák, Spolkový dům.

Středa 4. října

 • 09:00 a 10:30 beseda „Jsem debil, mám vymaštěnej mozek“. Autentická výpověď dívky Sabiny, která propadla heroinu, pro žáky 8. a 9. tř. ZŠ a SŠ, DDM Vikýř.
 • 09:00 - 10:00 beseda „Drogová závislost“ pro 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ a SOU - přednáška odborných pracovníků Věznice Rýnovice o problematice drogových závislostí spojená s osobní výpovědí odsouzeného, který v rámci výkonu trestu prochází ústavní léčbou drogové závislosti, Spolkový dům.

Čtvrtek 5. října

 • 08:00, 09:45 a 11:30 komponovaný pořad „Obecná problematika drog“ s promítnutím tematického filmu „Drogy aktuálně“ - be­seda s odborníky doplněná o vystoupení známých osobností naší hudební scény, pro žáky 8. a 9. tř. ZŠ a SŠ, kino Radnice.

Pátek 6. října

 • 09:00 a 10:30 beseda „Gamblerství“ pro žáky 4. - 6. tř. ZŠ, přednášející M. Tauchmanová, DDM Vikýř. Místo konání Spolkový dům.

Pedagogicko psycholo­gická poradna

 • ul. Palackého 48, tel. 483 704 498
 • v rámci programu je po celý týden realizován - Den otevřených dveří, kde mohou zájemci získat od pracovníků poradny informace o problémech spojených s užíváním drog, alkoholu a ostatních patologických jevech.

Na všechny uvedené akce, je třeba se předem přihlásit na tel. 483 357 650 (J. Cvrček), popř. 483 357 656 (J. Šorfová nebo M. Loudová).

Vytvořeno 6.9.2006 16:55:47 - aktualizováno 20.9.2006 15:10:52 | přečteno 3511x | Petr Vitvar