Slavnostní událost v životě města

Termín letošních oslav Dne památek je shodou okolností dobou, kdy je dokončována a slavnostně otevírána celá řada staveb, které zásadním způsobem mění podobu centra na­šeho města.

Způsobem přípravy a reali­zace jde o ucelený soubor staveb v Jablonci, s mnoha vzájemnými vazbami. Z po­hledu historie stavebního vývoje města je to skutečně velmi významná událost.

Jedná se o areál bývalého Výstaviště, dnešního Eurocentra, kde stavba Centra ob­chodní spolupráce byla doplněna o architektonicky nově řešený výstavní pavilon A, venkovní amfiteátr, kino Junior, okolní ulice a náměstí dr. Farského. Další součástí je Dolní náměstí, kde se historie potkává i se současnými prvky řešení. Nebývalým dílem je obnovený kostel sv. Anny, nejstarší jablo­necká památka, která je s Dolním náměstím spojená ulicemi Soukennou a Dvorskou.

Při takto významných událostech se sluší především slavit. Zároveň však i děkovat. Seznam všech, kteří se nějakým dílem zasloužili o tento úspěch, by byl velmi dlouhý. Proto si dovolím poděkovat těm nejvýznamnějším aktérům. Architektům a projektantům zejména jabloneckého Atelieru 4, dále Atelieru 91, kteří zajišťovali též autorský dozor v průběhu výstavby. Pracovníkům odboru rozvoje měst­ského úřadu, kteří v roli investora stavby odvedli vynikající práci. Všem technickým dozorům investora, kteří byli v denním kontaktu s dodavateli jednotlivých staveb. Generálním dodavatelům SSŽ, BAK, Skanska, DI-TECH i řadě jejich subdodavatelů. Všem občanům, kteří přispěli do sbírky na záchranu kostela. Těm zastupitelům města, kteří zá­měru pomáhali. Pracovníkům Centra regionálního rozvoje a naší euromanažerce, kteří zajišťovali správné použití dotačních prostředků z EU.

Pro připomenutí je nutno uvést, že celkové stavební ná­klady všech uvedených deseti staveb byly zhruba 240 mil. Kč, z toho podíl dotací (EU, státní rozpočet) dosáhl cca 62%. Z prostředků města tak bylo hrazeno jen 93 mil. Kč.

Vytvořeno 6.9.2006 16:55:47 | přečteno 2631x | Petr Vitvar