Oslavy výročí města

21. - 23. září

Vážení Jablonečané a návštěvníci,

jak známo, Jablonec nad Nisou slaví letos tři významná výročí: 650 let od první písemné zmínky, 140 let od povýšení Jablonce na město a 100 let od císařovy návštěvy města a od změny jména Jablonec na Jablonec nad Nisou.

Tato kulatá výročí si jistě zaslouží, abychom se v dnešní uspěchané době na okamžik zastavili a připomněli si, čím město Jablonec nad Nisou bylo a kam během let dospělo.
Dvě výročí (100 a 140 let) jsou spojena s osobností panov­níka Františka Josefa I., a proto le­tošní oslavy připomenou ob­dobí jeho vlády. Stane se tak během tradičních Jabloneckých podzimních slavností. V průběhu celého roku probíhá také cyklus historických přednášek „Bylo - nebylo“ s promítáním dobových filmů. Pořádány jsou tematické výstavy zaměřené nejenom na historii, ale i na současnost a budoucnost města.

Hlavním námětem pod­zimních slavností bude „rekonstrukce“ návštěvy císaře Františka Josefa I. v Jablonci. V Muzeu skla a bižuterie je otevřena vý­stava o panovníkově návštěvě a v galerii Belveder je instalo­vána expozice věnovaná vý­stavě výrobků jabloneckých firem v Liberci roku 1906. Nedílnou sou­částí Jabloneckých podzimních slavností bude otevření zrekonstru­ovaného kultur­ního centra města - areálu Euro­centra s Výstavním pavilonem a Letní scénou.

Program a doprovodné akce se budou konat na Mírovém náměstí, v Podhorské ulici, na náměstí Dr. Farského, v are­álu Eurocentra a v Muzeu skla a bižuterie, kde se představí profesionální i místní soubory. Tradiční kulturní náplň bude oži­vena dobovým programem, který předvede skupina, jež se věnuje historickému císař­skému období. Nebude chybět ře­me­slný trh, dobová krčma, flašinetář, kejklíři a dětské koutky.

Třetí den oslav poctí město osobní návštěvou císař s chotí a doprovodem. Jeho průvod projede trasu od kostela sv. Anny na Dolní ná­městí a Lidickou ulicí na Mírové náměstí. Zde se setká císař se starostou města. Císaře budou doprovázet kromě dělo­střelců i účastníci celostátního set­kání folklorních souborů „Pra­meny“ a zástupci partnerských a spřátelených měst Marsciana, Marčana - Rakalje, Budyšína a Jelení Hory. Do průvodu se budou moci zapojit i návštěv­níci slavností.

Z Mírového náměstí povede průvod do areálu Eurocentra, kde císař shlédne v prostorách Výstavního pavilonu výstavu „Průmyslová současnost Jablonecka“, věnovanou současné produkci jabloneckých firem. Svou návštěvu mocnář zakončí v Muzeu skla a bižuterie, kde se vrátí v čase přímo do své doby.

Těšíme se na shledanou při oslavách - přijďte se pobavit, poučit a příjemně „pobejt“! Vstup na všechny akce bude zdarma!

Ing. Marta Procházková
ředitelka Eurocentra

Podrobné informace o jednotlivých akcích naleznete v Kalendáři akcí

Vytvořeno 6.9.2006 16:55:47 | přečteno 2852x | Petr Vitvar