Opravy školských objektů

Během prázdnin probíhaly ve všech školských objektech běžné opravy a údržba, uskutečnily se však také velké opravy a rekonstrukce. Můžeme konstatovat, že díky vedení zkušených technických dozorů jsou provedené práce ve velmi dobré kvalitě.

Největší akcí je kom­pletní rekonstrukce hlavní budovy ZŠ Mozartova (viz obr.) za cca 22 mil. Kč. Rekonstrukce se týká zateplení střechy včetně položení nové hydroizolace a obnovy obvodového pláště, výměny oken, dveří a zateplení fasády. Součástí rekonstrukce byla též výměna svítidel. Sou­časně byla otopná tělesa osazena termoregulačními hlavicemi. Ke konci srpna byla rekonstrukce z 80 % hotova, nyní se dokončuje poslední etapa fasády a klempířských prvků.

V době od 1. července do konce srpna proběhla oprava sociálních zařízení na ZŠ Na Šumavě. Jednalo se o kom­pletní rekonstrukci chlapeckých WC ve dvou patrech pavilonu B a rekonstrukci sociálních zařízení dívek a chlapců v pavilonu C. Rekonstruované prostory mají nové dlažby, obklady a veškeré příslušenství. Celkové náklady představují 1.600 tis. Kč.

Na ZŠ Pasířská dosud pro­bíhá oprava hydroizolace objektů tělocvičny a ředitelské budovy. V červenci byly zahájeny výkopové práce. Původní dešťové svody byly bez napojení na ležatou dešťovou kanalizaci a chyběla vnější svislá hydroizolace. Celkové náklady této akce budou činit 1.300 tis. Kč a celá oprava bude ukončena do 30. 9. 2006.

Po sto letech se dočkala rekonstrukce fasády a střechy ZŠ Janáčkova v hodnotě pěti miliónů Kč. Střecha bude z materiálu Super Katepal hnědé barvy, klempířské prvky budou z titanzinku, obvodový plášť bude mít starorůžovou barvu. Součástí nové fasády bude i oprava vstupního tympanonu. Jako zajímavost lze uvést nové osazení věžních hodin do průčelí objektu školy. Tato rekonstrukce bude ukončena na konci roku 2006.

Na objektu kuchyně ZŠ Pivovarské byla dokončena druhá etapa rekonstrukce fasády, a to východní a severní strany, jejíž součástí byla i výměny oken. Barva fasády je sjednocena s barvou první etapy rekonstrukce. Byla též provedena opatření proti zemní vlhkosti kuchyně. Rekonstrukce byla v hodnotě cca 1 mil. Kč.

V současné době je již ukon­čena II. etapa rekonstrukce severní a západní strany fa­sády ZŠ Rychnovská. Její součástí byla i oprava stávajících klempířských prvků, nátěry a montáže vyhřívaných svodů. Barevně byla fasáda sjednocena s odstínem I. etapy rekonstrukce. Současně byla provedena částečná oprava havarijního oplocení objektu školy. Rekonstrukce vyšla na 1.300 tis. Kč. Obnovená secesní fasáda působí velmi příznivým dojmem.

V MŠ Lovecká se provádí rekonstrukce kuchyně a sociálních zařízení. V současné době probíhá kompletace zařizovacích předmětů, technologií a malování. Dokončení stavby je plánováno na konec září. Celkový finanční objem bude 8 mil. Kč.

Další rekonstrukce stravovacího zařízení byla provedena v MŠ 28. října, též včetně vybavení kuchyně novými technologiemi. Obě kuchyně prošly takto náročnými rekonstrukcemi i proto, aby vyhovovaly platným hygienickým normám Evropské unie.

Miroslav Hozák
ved. odd. hospodářské správy

Vytvořeno 6.9.2006 16:55:47 | přečteno 2746x | Petr Vitvar