Opravy dvorních fasád

v Lidické 12 a 14

Jablonecké objekty Lidická č. p. 924/12 a č. p. 1904/14 jsou řadové bytové domy postavené v letech 1904 a 1906. V současnosti jsou v majetku města Jablonec nad Nisou. Tvoří součást souboru vysoce hodnotných, převážně secesních a historizujících domů ve spodní části jmenované ulice a jsou dokladem vývoje architektonických slohů ve městě na přelomu 19. a 20. století.

Tyto objekty jsou zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Na základě vyhraného výběro­vého řízení dle zák. č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zde prováděla jablonecká společnost Dynast s.r.o. v období od 18. dubna do 30. června letošního roku opravu dvorních fasád. Sta­vební dozor zajišťovala společnost INGPRO CZ s.r.o.

Důvodem opravy objektů bylo zachování utilitárního vzhledu fasády z důvodu zanedbané nebo nevhodné údržby a přirozeným dožíváním materiálů. Kromě toho byla provedena oprava oken a garážových vrat, která byla původní historická, avšak vzhledem k absenci jakékoliv údržby v minulých letech, byla ve špatném stavu. Stavební práce proběhly dle schváleného harmonogramu.

Ing. Šárka Fukalová
vedoucí oddělení TOB

Vytvořeno 6.9.2006 16:55:47 | přečteno 2586x | Petr Vitvar