Dokončené stavby

v 1. pololetí 2006

Amfiteátr - jeviště

 • Účel: Součást rekonstrukce areálu Eurocentra.
 • Projektant: Atelier 4 Dodavatel: DI-TECH

Garáž pro hasiče

 • Účel: Parkování nového hasičského vozu v Pasekách.
 • Projektant: Ing. Fól Dodavatel: PentaQ

Průběžná - plyn

 • Účel: Součást řešení chodníku od ELP do Břízek.
 • Projektant: Ing. Ulbrych Dodavatel: Evosa

Průmyslová zóna Rýnovice

 • Účel: Obslužná komunikace odvádějící nákladní dopravu z ul. M. Švabinského.
 • Projektant: Ing. Nýdrle Dodavatel: SSŽ

Kanalizace a vodovod V Úvoze

 • Účel: Infrastruktura v lokalitě pro bydlení.
 • Projektant: Ing. Ulbrych Dodavatel: Strabag

Kanalizace a vodovod U Staré Lípy

 • Účel: Odkanalizování stávající zástavby, možnost nové výstavby, spodní část ulice.
 • Projektant: Ing. Krupička Dodavatel: SaD

Kino Junior - střecha

 • Účel: Dokončení rekonstrukce kina.
 • Projektant: Ing. Fiala Dodavatel: StavoUnion

Kino Radnice - dveře

 • Účel: Dokončení rekonstrukce kina Radnice.
 • Projektant: Ing. Fiala Dodavatel: atel. Bacovský

Kostel sv. Anny

 • Účel: Záchrana nejstarší jablonecké památky.
 • Projektant: Atelier 4 Dodavatel: BAK

Rekonstrukce chodníku Ještědská

 • Účel: Dokončení rekonstrukce místní komunikace.
 • Projektant: Ing. Nýdrle Dodavatel: Silnea

Rekonstrukce ulice Vladimírská

 • Účel: Rekonstrukce místní komunikace včetně IS.
 • Projektant: Valbek Dodavatel: M-Silnice

Rekonstrukce sportovního areálu Střelnice - hlavní tribuna

 • Účel: Dokončení další etapy rekonstrukce podle záměru z roku 1999 a smlouvy s TJ Liaz.
 • Projektant: Ing. Novotný Dodavatel: SSŽ

Rekonstrukce ul. U Staré Lípy

 • Účel: Dokončení rekonstrukce povrchu místní komunikace.
 • Projektant: Ing. Nýdrle
 • Dodavatel: Baltom

Spolkový dům

 • Účel: Rekonstrukce objektu bývalé školy pro potřeby neziskových nestátních organizací zabývajících se sociální a zdravotně-sociální problematikou.
 • Projektant: Atelier 4
 • Dodavatel: DI-TECH

Rekonstrukce střechy SUPŠ

 • Účel: Vybudování nové střešní konstrukce, vznik velkých prostor pro budoucí střešní vestavbu.
 • Projektant: Ing. Novotný O.
 • Dodavatel: Dynast

Vodovod Nad Školkou

 • Účel: Infrastruktura lokalit pro bydlení.
 • Projektant: Ing. Ulbrych
 • Dodavatel: SaD

Ve druhém pololetí tohoto roku bude dokončeno staveb ještě mnohem více.

Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Vytvořeno 4.7.2006 9:07:52 | přečteno 2695x | Petr Vitvar