Řidiči pozor!

Vysoký počet usmrcených a zraněných na našich silnicích v důsledku dopravních nehod, zvyšující se bezohlednost, agresivita a arogance některých řidičů, to vše vedlo k novelizaci pravidel silničního provozu.

Blíží se 1. červenec, kdy dojde k důležitým změnám silničních pravidel a nabude účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, který noveli­zuje dosud platný zákon č. 361/2000 Sb., o pro­vozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizace pravidel silničního provozu zaznamenává nová preventivní opatření, ze kterých některá uvádíme:

  • povinné používání dětských zádržných systémů na všech druzích pozemních komunikací,
  • povinné používání cyklistických přileb do 18 let,
  • celodenní svícení za dne za nesnížené viditelnosti po celý rok.

Novela dále přináší i nová opatření v oblasti represe:

  • bodový systém hodnocení řidičů,
  • podstatně vyšší peněžité sankce,
  • nové pravomoci Policie ČR (např. zadržení řidičského průkazu, vyžadování kaucí),
  • měření dodržování nejvyšší povolené rychlosti strážníky městské policie.

Zatímco o bodovém systému bylo napsáno mnoho, mnoho dalších změn zůstává jakoby stranou. Výše počtu bodů je taxativně zákonem stanovena a proto řidič, který se přestupku jednoznačně dopustil, nemůže tuto stanovenou výši ovlivnit. Jinak je tomu u sankce pokuty. Novela pravidel silničního provozu u konkrétních přestupků nejenže přesně určuje výši blokové pokuty, kterou je oprávněn uložit strážník nebo policista, ale sankce ukládané správním orgánem ve správním řízení jsou také stanoveny přesně od určité konkrétní částky. V případě, že přestupce na místě s přestupkem nesouhlasí, a ne zřídka se stává, že jen tak „z principu“ se přestupce odmítá se strážníkem či policistou bavit, pokuta ulo­žená ve správním řízení bude od 1. 7. ve většině případů v souladu s novelou vyšší. Už nebude platit, že v blokovém řízení lze uložit pokutu do „ד Kč, ale - jak již bylo řečeno - jsou přesně stanovené jejich výše. Pro porovnání uvádíme jednu modelovou situaci (pro řidiče projíždějící Jabloncem v nejbližších měsících určitě aktuální):

  • Překročení nejvyšší dovo­lené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než o 20 km/h v obci nebo o méně než o 30 km/h mimo obec.

Řidič přestupce je na místě přestupku stavěn strážníkem nebo policistou, v tuto chvíli je možnost přestupek řešit blokově pokutou 1000 Kč. Pokud řidič s přestupkem nesouhlasí, strážník nebo policista oz­námí přestupek k projednání do správ­ního řízení. Jestliže správní orgán dojde k závěru, že přes­tupce se přestupku opravdu dopustil, bude mu uložena pokuta ve správním ří­zení 1500 Kč - 2500 Kč (pokud předchází vyřčení sankce po­kuty ústní jednání, je obviněný povinen uhradit mimo sankce po­kuty i náklady řízení, což je v současné době 1000 Kč).

Novela má chránit řidiče slušné před řidiči bezohled­nými a nezodpovědnými. Věříme, že se nemine očekávaným účinkem a oddělení přestupků ne­bude stále více zahrnováno přestupky neukázněných řidičů.

Lenka Tomková
vedoucí oddělení přestupků

Další informace:

Vytvořeno 7.6.2006 14:28:14 | přečteno 2520x | Petr Vitvar
load