Otec města Jablonce

Josef Pfeiffer, exportér, továrník a politik (1818 - 1869)

Na svět přišel jako nej­starší syn v rodině stejnojmen­ného mlynáře, jenž se začal na počátku 19. století velmi úspěšně věnovat ob­chodu s jabloneckým zbožím a později textilní výrobě. Do otcovy firmy Josef Pfeiffer vstoupil v roce 1829 a deset let poté - po otcově smrti - zaujal pozici nejstaršího společníka ve firmě. Pod jeho vedením se firma Josef Pfeiffer & Comp. stala nejvýznamnějším jizerskohorským exportním domem své doby.

Za své postavení vděčila - vedle obchodní prozíravosti a zdatnosti svých majitelů - též systematické péči o rozšiřování a zkvalitňování nabídky jabloneckého zboží. Ve čtyřicátých letech 19. století zřídili Pfeif­ferové v Jablonci palírnu kompozice, kde investovali nemalé finanční prostředky do odhalení tajemství výroby avanturinových perliček podle benátského vzoru, které se předtím v Jizerských horách nevyráběly. V průběhu čtyřicátých let byla též firma Pfeiffer považována za největšího vývozce kovové bižuterie v kraji.

Po zvolení starostou Jablonce v roce 1850 se podíl Jo­sefa Pfeiffera na přímém řízení firmy zmenšil úměrně k novým povinnostem, k nimž od šedesátých let přibyl i poslanecký mandát. Pouhý výčet aktivit starosty Pfeiffera je obdivuhodný. Byl nejen nositelem obecně prospěšných idejí v duchu tehdejšího liberalismu, ale i dobrým hospodářem - za jeho působení vzrostl majetek městyse, jenž v roce 1866 přivedl ke statutu města, z 5.000 na 60.000 zlatých. „Není v Jablonci žádná pro obec potřebná instituce, k jejímuž vzniku by nedal impuls nebo ji v počátcích obětavě nepodporoval,“ napsal výstižně v Pfeifferově nekrologu roku 1869 Josef Grohmann.

Hrobka rodiny Bruno Pfeiffera, obrázek se otevře v novém okněSvé úsilí Pfeiffer věnoval zejména rozvoji dopravní infrastruktury, podpoře podnikání a společenského života obce. Jako symbol všech Pfeifferových úspěchů ve veřejné správě nám může sloužit založení druhého jabloneckého náměstí (1864, dnešní Dolní náměstí), v jehož horní části byla vystavěna nákladem kolem 50.000 zlatých mezi lety 1867 - 1869 reprezentativní budova radnice v neorenesančním stylu (dnes Městská knihovna). Dosud rozptýlená obec, kde nové domy rostly jak houby po dešti, tak získala logický střed a město urbanistický řád. V roce 1867 odměnil Josefa Pfeiffera císař rytířským křížem řádu Františka Josefa.

Jeden z nejvýznamnějších jabloneckých rodáků zemřel nečekaně a po krátké nemoci. Dnes odpočívá na jabloneckém hřbitově v hrobce svého syna Bruna. Josef Pfeiffer byl dvakrát ženatý a na svět přivedl celkem čtrnáct dětí.

PhDr. Petr Nový

Vytvořeno 7.6.2006 14:28:36 | přečteno 3068x | Petr Vitvar
load