Opravy ulic a chodníků

Komunikace patří ke každému městu právě tak, jako budovy, inženýrské sítě nebo zeleň. Nové vozovky a chodníky je proto třeba nejen budovat, ale je též nezbytné starat se o stávající.

Opravy menšího rozsahu provádějí v našem městě Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o., které zajišťují výplně výtluků nebo frézování větších obrazců. Pro letošní rok plánujeme v jejich rozpočtu asi 10 mil. Kč.

Větší opravy, spojené převážně s frézováním a pokládkou nových asfaltových povrchů a též některé další rozsáh­lejší a finančně náročnější akce, zabezpečuje dopravní a sil­niční úřad, tedy jedno z oddělení městského úřadu. Pro letošní rok máme na tyto rekonstrukce připraveno celkem 15 mil. Kč. Z toho připadá na opravy vozovek zhruba 10 milionů a zbytek je určen na chodníky.
Podle schváleného plánu oprav komunikací by se no­vého povrchu měly letos dočkat části komunikace Švédská, V Luzích, Belgická, Vodní, Plynární, Pasířská a Smetanova. Další dílčí opravy budou provedeny v ulicích Dr. Randy, Jizerská a Maxe Švabinského.

Plán oprav chodníků po­čítá s úseky v ulicích Řetízková a Na Kopci, dále Vrkoslavická, Smetanova, Sv. Čecha a Slunečná. Většinu těchto akcí bychom chtěli realizovat během letních prázdnin, je však možné, že někde budeme budovat i v říjnu. Vše totiž závisí i na stavební kapacitě dodavatelských firem, které v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vybereme.

Ing. Radovan Louda
místostarosta

Vytvořeno 7.6.2006 14:28:07 | přečteno 2316x | Petr Vitvar
load