O prázdninách na školy

Naše děti i učitelé se už jistě těší na prázdniny. Neznamená to však, že až se za nimi zavřou školní dveře, že budovy osiří. Letos tomu bude právě naopak, neboť školy vezmou útokem stavební firmy a řemeslníci. O prázdninách je jediná možnost, kdy lze provádět nutné opravy, údržbu či malování, aniž bychom omezili běžný život školy a narušovali výuku.

Díky pochopení zastupitelstva máme v letošním rozpočtu na všechny naše školy a školky vyčleněno přes 55 mil. Kč. Čeká nás tedy opravdu hodně práce. Po dohodě s řediteli se sna­žíme v každé škole provést vždy nezbytné opravy. Tentokrát nás ale v létě čeká i několik velkých staveb a dokončení rekon­strukcí započatých v loňském roce.

Jednoznačně nejvýznamnější akcí, která již byla započata, je rekonstrukce hlavního pavilonu ZŠ Mozartova ve Mšeně. Věc dlouhodobě plánujeme, avšak letos se nám ko­nečně podařilo získat státní dotaci 15 mil. Kč, a tak se nákladem zhruba 21 mil. Kč podaří zrekonstruovat střechy, vyměnit okna, zateplit obvodový plášť, vyměnit svítidla ve třídách a instalovat termoventily k radiátorům. Zároveň do budovy přestěhujeme „zušku“, a proto pro ni chystáme odhlučněné učebny. Celá náročná oprava by dle smlouvy měla skončit do 30. září.

Další dvě rozsáhlé a komplikované stavby nás čekají v mateřských školách v ulici 28. října a Lovecké. Zde jsme nuceni, pod tlakem hygie­nických předpisů, kompletně přestavět prostory kuchyní a výdejen stravy i s dalším nezbytným zázemím. Na tyto dvě ope­race máme přichystáno zhruba 9 mil. Kč. Zejména v případě Lovecké bude změ­něna celá vnitřní dispozice školky. Zde budeme usilovat o to, aby se vše podařilo stihnout do září.

Před podpisem smlouvy je i čtvrtá největší rekonstrukce, a to oprava střechy a fasády ZŠ Kokonín v Janáčkově ulici. Nákladem přibližně 5 mil. Kč vyměníme střešní krytinu, klempířské prvky a opravíme fasádu na dnes nevzhledné budově, ze které se tak po prázdninách zaslouženě stane vrkoslavická dominanta.

V příštím měsíčníku vás seznámíme s dalšími probíhajícími a plánovanými akcemi na školních budovách a sportovních zařízeních města.

Ing. Radovan Louda
místostarosta

Vytvořeno 7.6.2006 14:27:54 | přečteno 2486x | Petr Vitvar