Město půjčí na opravy bytových domů

Naše zastupitelstvo schválilo na svém jednání 20. dubna poskytnutí 23 půjček na modernizaci bytových nemovitostí ve městě. Program poskytování výhodných půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení běží již pátým rokem.

Letos výbor Fondu na zlep­šení úrovně bydlení posuzoval celkem 27 podaných žádostí v celkovém objemu 13.242 tis. Kč. Některé žádosti byly vyřazeny pro neúplnost a jeden uchazeč vzal svou žádost zpět. Na zá­kladě rozhodnutí zastupitelstva tak město poskytne půjčky v celkové výši 9.310 tis. Kč. Právnickým osobám půjčíme 6,7 mil. Kč a fyzickým 2,6 mil. Kč. Již tradičně jsme zaznamenali nej­větší zájem o finance na opravy střech, výměny oken v panelových domech a na zateplování fasád.

Uvádíme přehled úspěšných žadatelů:

Paterko Daniel

250.000 Kč

Brázda Pavel

240.000 Kč

Fibikar Bohuslav

150.000 Kč

Rak Petr

250.000 Kč

manželé Jungmannovi

250.000 Kč

Společenství vlastníků Opletalova 2426

250.000 Kč

manželé Bartoňovi a Kopalovi

250.000 Kč

Spol. vlastníků jednotek domu č. p. 930, Pražská 47

250.000 Kč

Společenství vlastníků jednotek Na Mýtině č. p. 326

250.000 Kč

manželé Havlíkovi

49.500 Kč

Horynová Eva a Horyna Roman

200.000 Kč

Bytové družstvo Vysoká 52/54

500.000 Kč

Tichý Jan

350.000 Kč

manželé Halamovi

150.000 Kč

Bytové družstvo Švédská

900.000 Kč

Společenství vlastníků jednotek Sadová 13, 15, 17, 19

1.840.000 Kč

Společenství vlastníků Arbesova 3886, 3887

1.400.000 Kč

manželé Vokálovi, Dobešová Hana a Bursová Božena

180.000 Kč

Török Tomáš

250.000 Kč

Společenství vlastníků jednotek Jugoslávská 761/20

250.000 Kč

Společenství vlastníků jednotek Smetanova 551/4

50.000 Kč

Společenství vlastníků jednotek Mládí 5/3773, 7/3772

1.051.000 Kč

Potěšitelné je, že program bude pokračovat i v příštích letech, neboť zatím máme ve fondu peněz dostatek. Využijte inspirace ze svého okolí a připravujte se na příští sezonu. Měsíc únor a březen budou obdobím, kdy budeme opět shromažďovat vaše žádosti.

Dotazy, týkající se mož­nosti půjček na opravy bytových domů, směřujte na Ing. Jitku Hujerovou, kancelář č. 311, 3. poschodí budovy radnice. Tel. 483 357 537, e-mail: jitka.hujerova@mestojablonec.cz.

Ing. Radovan Louda
místostarosta

Vytvořeno 7.6.2006 14:28:21 | přečteno 2644x | Petr Vitvar
load