Střelnice - otevírá se východní tribuna

Město Jablonec nad Nisou realizovalo v loňském a letošním roce v rámci investiční akce „Rekonstrukce a přístavba sportovního areálu Střelnice Jablonec nad Nisou“ výstavbu tribuny východ.

V souvislosti s touto stavbou byla nejprve provedena demolice původní tribuny, dále pak realizace všech nutných inženýrských sítí. Stavbou vznikla nová tribuna s kapacitou 3.268 sedících diváků, z toho 60 míst pro píšící novináře, 8 komentátorských boxů pro média a 12 míst pro vozíčkáře. Co zde dále najdeme?

V 1. podzemním podlaží - zázemí fotbalových muž­stev - šatny, sociální zařízení, sklady, regenerace; prostor pro pořá­dání zápasů - rozhodčí, delegáti, policie, antidopingové vyšetřovny, ošetřovny; zázemí technického personálu, garáže pro techniku údržby hřiště, krytá rozcvičovací plocha, provozní místnosti (strojovny).

V 1. nadzemním podlaží - zázemí vedení fotbalového klubu, zázemí pro média - mix zóna a prostor novinářů, sestávající z tiskové místnosti, pracovní místnosti médií, prostor pro občerstvení médií, akreditační místnosti a sociální zařízení, stánky občerstvení a WC, soci­ální zařízení pro imobilní občany, provozní místnosti (strojovny).

Ve 2. nadzemním podlaží - zázemí VIP, provozní pros­tory pro pořádání fotbalových zá­pasů - místnosti hlavního pořadatele, vedení policie, místního rozhlasu a monitoringu.

Stavba je součástí po­stupné rekonstrukce celého are­álu. Již v minulých letech byla v jednotlivých etapách provedena rekonstrukce tribuny B, úpravy stadionu včetně umě­lého osvětlení, výstavba nového atletic­kého stadionu a výstavba tri­buny v oblouku. Pro tyto akce se podařilo z významné části zajistit financování ze stát­ního rozpočtu - jedná se o podíl ve výši cca 40 %. Výrazný podíl státních dotací předpokládáme i pro rekonstrukci atletické haly, která bude zahájena v letošním roce.

Vytvořeno 5.5.2006 9:10:34 | přečteno 3416x | Petr Vitvar