Průzkum veřejného mínění

Vážení čtenáři, v předchozích číslech Jabloneckého měsíčníku jsme vás postupně informovali o výsledcích průzkumu veřejného mínění, který proběhl na konci uplynulého roku. Dnes sérii článků zakončíme posledním tématem, ve kterém jsme se snažili zjistit, jak lidé hodnotí život v Jablonci nad Nisou, co se podle nich změnilo k lepšímu, či které oblasti jsou pro lidi problémové.

Nejprve obecně - mezi obyvateli Jablonce pře­vládá spokojenost s životem ve městě. Celkem 66 % dotázaných ob­čanů je rozhodně nebo spíše spokojeno, pouze 9 % dotázaných je spíše či rozhodně nespokojeno. Podobnou otázku jsme pokládali i v předchozích průzkumech v letech 2001 a 2003. Z porovnání výsledků je zřejmé, že celková spokojenost se za uplynulá léta zvyšuje. Zajímavé je, že spokojenosti u lidí přibývá s jejich vzděláním.

Tabulka, ve které jsou sloučeny pozitivní a negativní odpovědi ukazuje, jak se názor lidí vyvíjel v posledních pěti letech (v % z počtu dotázaných):

2001 2002 2005
spokojeni 78 83 88
nespokojeni 19 17 12

Dále nás zajímalo, které oblasti života jsou v očích veřejnosti nejproblémovější. Pouze dvě oblasti vybrala přibližně polovina dotázaných a jedná se o dopravní situaci ve městě a bezpečí občanů. Jsou to výsledky obvyklé ve středních a velkých městech, často se jedná o problémy, které nemůže změnit radnice. Přesto jde o oblasti, které jsou pro vedení města dlouhodobě prioritou. Dopravní situaci mohou po­moci některé stavby ve městě, budování parkovacích míst na sídlištích nebo akce městské policie ve spolupráci s Policií ČR. Tyto dvě složky hrají též hlavní roli ve zvyšování pocitu bezpečí a plnění cílů kon­cepce bezpečí, což je souhrn kroků mezi českými městy zatím ojedinělý. Naopak za nejméně problémové vidí lidé práci radnice a prodej obecních bytů či údržbu ve­řejné zeleně.

Jak se lidé dívají na změny ve městě v uplynulých pěti letech? Velké zlepšení vidí ve vzhledu středu města a život­ního prostředí ve městě celkově. Naopak horší situaci vnímají v možnosti získat byt a dobré zaměstnání.

Na závěr nás zajímalo, jak lidé hodnotí výstavbu nových či rekonstrukce stávajících ulic, budov a zařízení. Z výsledků vyplývá, že lidé nejpříznivěji hodnotí stavby a rekonstrukce, které proběhly již dříve - plavecký bazén, ulici 5. května s kruhovými objezdy či rekonstruovanou zeleň v městských parcích. Nej­méně kladných hodnocení dostaly akce, které jsou nové a lidé je zřejmě zatím příliš nevnímají. Například téměř čtvrtina lidí nezaznamenala nově opravená kina Radnice a Junior s novými pohodlnými křesly, relativně málo lidí si všimlo zrekonstruovaných ulic Ještědská, Liberecká, Ladova a dalších či rekonstrukce kostela sv. Anny.

Závěrem lze říci, že pře­vážná část dotázaných většinu staveb nejen vnímá, ale i kladně hodnotí jako změnu k lepšímu. Průzkum veřejného mínění je pouze jednou z možností, jak získávat názory občanů města. Budeme rádi, když nám dáte vědět o dalších podnětech například prostřednictvím e-mailové schránky dotazy@mestojablonec.cz.

- mj -

Jak si lidé všímají jednotlivých staveb a změn ve městě ukazuje tabulka. Stavby jsou v tabulce seřazeny sestupně podle počtu osob, které je hodnotí jako změnu k lepšímu (v % z počtu dotazovaných).

Sloupce znamenají:
A = nevšiml(a) jsem si, že by se to změnilo
B = změna je k lepšímu, je to užitečné, líbí se mi to (pozitivní hodnocení)
C = změna je k horšímu, je to zbytečné, nelíbí se mi to (negativní hodnocení)
D = změny jsem si povšiml(a), ale opravdu nevím, jak ji zhodnotit (ani líbí, ani nelíbí)

A

B

C

D

rekonstrukce a přístavba Plaveckého bazénu

12

78

3

7

ulice 5. května s novými kruhovými objezdy

3

78

11

8

přehrada a okolí (nová sociální zařízení, cyklostezka, hřiště…)

16

75

3

6

zeleň ve městě (rekonstrukce Tyršových sadů, nový park Generála Mrázka, výsadba na Horním náměstí)

15

75

2

8

Městská sportovní hala

13

73

3

11

rekonstrukce kostela sv. Anny

16

67

1

16

opravy ulic (Smetanova, Sv. Čecha, Ještědská, Liberecká, Ladova)

18

66

5

11

výstavba nových bytů (Horní Proseč…)

15

65

2

18

rekonstrukce kina Junior a kina Radnice

24

55

1

20

sportovní areál Střelnice (atletický a fotbalový stadión)

15

50

17

18

Centrum obchodní spolupráce (na místě bývalého Výstaviště)

7

44

15

34

Vytvořeno 5.5.2006 9:10:15 | přečteno 2210x | Petr Vitvar