Okružní křižovatky v Jablonci nad Nisou

Cílem výstavby okružních křižovatek je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V Jablonci bylo těchto staveb v minulých letech vybudováno šest.

Jsou to křižovatky v Tovární ulici, ve Mšeně u kapličky, dvě vznikly při rekonstrukci ulice 5. května - U Zeleného stromu a Mostecká, další v Jabloneckých Pasekách a nejnovější, do pro­vozu uvedená na podzim loňského roku, je okružní křižovatka Na Roli. Její čtvrté rameno směrem k ulici Na Čihadle bude dokončeno letos na jaře.

Jedná se vesměs o křižovatky na státních a krajských komunikacích. Stavby tak vznikaly ve spolupráci a za spoluinvestování Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), případně Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK) a města Jablonce nad Nisou. Hlavním investorem byl tedy stát nebo kraj, město se podílelo financováním přeložek inženýrských sítí, chodníků, veřejného osvětlení a sadových úprav.

Křižovatka Liberecká - Tovární, obrázek se otevře v novém okněV budoucnosti určitě přibudou další okružní křižovatky. Na krajských komunikacích probíhá příprava křižovatky Maršovická - Rychnovská v Kokoníně. S velkou naléhavostí je nutné řešit dopravní situaci v Palackého ulici, a to zejména s ohledem na směr centrum - Mšeno, kde dopravní situace na dvojici světelných křižovatek působí občanům Jablonce každodenní nepříjemnosti.

Na silnicích 1. třídy je připravována okružní křižo­vatka Turnovská - Pražská. ŘSD nechalo zpracovat studii této stavby, přičemž se jedná o určitou etapu v řešení tzv. Jižního obchvatu města. Stávající křižovatka má nevyhovující rozhledové poměry, špatné prosto­rové uspořádání a nedostatečnou kapacitu způsobující tvorbu kolon v dopravních špičkách. Do stavby je rovněž zahrnuta rekonstrukce krytu, úprava ostrůvků, přechodů a dopravního značení na navazující části Pražské ulice až do stávající křižovatky s uli­cemi Sadová a V Aleji.

Naprostou novinkou je pak příprava okružní křižo­vatky Tovární - Liberecká u ply­nárny (viz obrázek). Město totiž v únoru získalo v dražbě po­zemky a další nemovitosti v bezprostředním okolí křižovatky, ŘSD zadalo zpracování tech­nické studie. I tato křižo­vatka je tak řešitelná jako okružní z pohledu technic­kého i majetkoprávního. Poloha okružní křižovatky je přizpůsobena vedení tramva­jové trati Liberec - Jablonec nad Nisou, která zůstane nedotčena. Stavba naváže na úpravy v To­vární ulici včetně výstavby no­vého chodníku, které zrealizuje KSS LK ve spolupráci s městem v letošním roce.

Mgr. Petr Karásek
místostarosta

Vytvořeno 5.5.2006 9:10:26 | přečteno 4458x | Petr Vitvar