Rekonstrukce centra města

Jablonec nad Nisou je městem, kterému se v posledních letech daří realizovat řadu náročných staveb a na své rozvojové záměry úspěšně získávat peníze z fondů Evropské unie (Phare, SROP) i ze státního rozpočtu.

Pro takový úspěch jsou po­třebné tři podmínky: za prvé - nápad (zajímavý, realizova­telný technicky i finančně), za druhé - dokonalá příprava (urbanistický záměr, architektonické řešení, projektová dokumentace všech stupňů, dů­sledné prů­běžné vy­ho­dnocování rozpočtových částí jednotlivých stupňů projektové dokumentace, případná tendrová dokumentace). Z těchto dvou splněných podmínek pak může vyplynout podmínka třetí - účinný postup při získávání financí z prostředků mimo rozpočet města v konkurenci celé řady dalších záměrů. Všechny tři podmínky musí být splněny najednou, jen dvě nestačí.

Pro ilustraci uveďme dva příklady:

 • I. Původní návrh Centra ob­chodní spolupráce - nápad zajímavý, ale technicky i finančně obtížně realizovatelný, podcenění rozpočtových částí projektové dokumentace v průběhu zpracování. Výsledkem měl být i přes úspěšné získání dotace 2,25 mil. Euro podíl města 191 mil. Kč, jednalo by se o jednu stavbu za 270 mil. Kč.
  Varianta I, obrázek se otevře v novém okně
  Obr. 1 - kliknutím obrázek zvětšíte
 • II. Rekonstrukce šir­šího centra Jablonce - nápad kombinující financování Phare (Centrum obchodní spolupráce, náměstí dr. Farského, ulice Jiráskova a U Muzea), SROP (kostel sv. Anny, ulice Soukenná a Dvorská, Dolní náměstí) a Města (pavilon A, amfiteátr, podíly k dotacím). Výsledkem splnění všech tří podmínek je cel­kový podíl města 93 mil. Kč pro uvedených všech deset staveb za 239 mil. Kč. Vlastní objekt Centra obchodní spolupráce při stejné dotaci 2,25 mil. Euro spolufinancovalo město pouhými 28 mil. Kč.
  Varianta II, obrázek se otevře v novém okně
  Obr. 2 - kliknutím obrázek zvětšíte

Legenda k obrázku 2:

 1. Název akce: Centrum obchodní spolupráce Euroregionu Nisa
  Investor: Město Jablonec nad Nisou + Phare
  Náklady: 110 milionů Kč Realizace: 2005
 2. Název akce: Rekonstrukce pavilonu A výstaviště
  Investor: Město Jablonec nad Nisou
  Náklady: 40,4 milionů Kč Realizace: 2006
 3. Název akce: Rekonstrukce náměstí Dr. Farského
  Investor: Město Jablonec nad Nisou + Phare
  Náklady: 6,3 milionů Kč Realizace: 2006
 4. Název akce: Rekonstrukce části komunikace Jiráskova ul.
  Investor: Město Jablonec nad Nisou + Phare
  Náklady: 4,9 milionů Kč Realizace: 2006
 5. Název akce: Amfiteátr výstaviště - hlediště - jeviště
  Investor: Město Jablonec nad Nisou
  Náklady: 7,5 milionů Kč Realizace: 2006
 6. Název akce: Rekonstrukce ulice U Muzea
  Investor: Město Jablonec nad Nisou + Phare
  Náklady: 5,1 milionů Kč Realizace: 2006
 7. Název akce: Rekonstrukce Dolního náměstí
  Investor: Město Jablonec nad Nisou + SROP
  Náklady: 26,1 milionů Kč Realizace: 2006
 8. Název akce: Regenerace historického centra Jbc; Dvorská ul.
  Investor: Město Jablonec nad Nisou + SROP
  Náklady: 7,1 milionů Kč Realizace: 2006
 9. Název akce: Regenerace historického centra Jbc; Soukenná ul.
  Investor: Město Jablonec nad Nisou + SROP
  Náklady: 7 milionů Kč Realizace: 2005
 10. Název akce: Regenerace historického centra Jbc; kostel sv. Anny
  Investor: Město Jablonec nad Nisou + SROP
  Náklady: 24,8 milionů Kč Realizace: 2006

Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

Vytvořeno 28.3.2006 14:56:20 | přečteno 2629x | Petr Vitvar
load