Průzkum veřejného mínění

V minulém vydání Jabloneckého měsíčníku jsme přinesli informace o tom, jak jsou občané města spokojení se službami a prací městského úřadu. V rámci průzkumu veřejného mínění jsme dále zjišťovali, jak obyvatelé města vnímají pocit bezpečí.

Kriminalita je problémem, který se dotýká každého občana. Provedený průzkum ukázal, že nejčastěji se Jablonečané obávají různých typů krádeží. Pouze mizivé procento lidí se naštěstí v běžném životě setká se sku­tečně velkými kriminál­ními delikty. S čím se však občan setkává a čeho se bojí, to jsou právě zmiňované krádeže, vandalismus a jiná drobná kriminalita, kterou ovšem v žádném případě nelze bagatelizovat.

Ke zvýšení ostrahy před drobnějšími delikty vybudovalo město kamerový systém. Jeho dosah pokryl především střed města, načež do těchto lokalit nemuselo směřovat již tolik hlídek strážníků městské policie. Je třeba vyzvednout, že kriminalita v těchto místech poklesla od roku 2001 přibližně o 25 %.

Z průzkumu veřejného mínění však jasně vyplynulo, že se i přesto občané cítí bezpečně nejméně ve středu města a v Tyršově parku (lokality sledované kamerovým systémem). Jako nejpodstatnější opatření pro posílení pocitu bezpečí spatřují fyzickou přítomnost policistů a stráž­níků v ulicích.

Jak je známo, státní policie se v současné době potýká s nedostatkem policistů a není proto v jejích silách zajistit rozsáhlejší pěší obchůzkovou a hlídkovou službu. Protože občané chtějí v ulicích potkávat uniformované strážce zákona, přistoupí Městská policie v Jablonci nad Nisou ke zvýšení pěších hlídek strážníků. To se dotkne zej­ména těch míst, kde se obyvatelé města cítí nejméně bezpeční, a to i přesto, že zde není pro­cento páchání kriminality vysoké. Uvědomujeme si, že skutečnou bezpečnost a veřejný pořádek vnímáme tehdy, když se cítíme bezpečně tam, kde žijeme.

Od 1. července přibudou strážníkům městských policií další pravomoci. Přáli bychom si, aby veřejnost chápala práci městské policie především jako veřejnou odbornou službu, vyžadující specifické znalosti a dovednosti. Věříme současně, že občané nebudou městskou policii zatracovat ani v případech, kdy strážníci přistoupí k oprávněné represi.

Dana Hulíková
mluvčí městské policie

Vytvořeno 28.3.2006 14:56:30 | přečteno 2262x | Petr Vitvar
load