Městská policie informuje

V předchozích dvou číslech Jabloneckého měsíčníku jsme čtenáře seznamovali s připravovaným bodovým hodnocením, souvisejícím s přestupky řidičů. Nyní dokončujeme přehled prohřešků proti pravidlům silničního provozu a výčet sankcí, které na neukázněné řidiče čekají.

Pokuta ve správním řízení / přestupek

3 body - V blokovém řízení pokuta 1 000 Kč, ve správním řízení pokuta 1,5 - 2,5 tis. Kč.

  • Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla.

3 body - V blokovém řízení pokuta 2,5 tis. Kč, ve správním řízení pokuta 2,5 - 5 tis. Kč.
(Pokud se přestupek spáchá během 12 měsíců dvakrát a vícekrát, přistupuje k pokutě ještě zákaz činnosti 1 - 6 měsíců.)

  • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec.

3 body - Ve správním řízení pokuta 2,5 - 5 tis. Kč.
(Pokud se přestupek spáchá během 12 měsíců dvakrát a vícekrát, přistupuje k pokutě ještě zákaz činnosti 1 - 6 měsíců.)

  • Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, když je řidič povinen tak učinit.

3 body - V blokovém řízení pokuta do 2 tis. Kč, ve správním řízení pokuta 1,5 - 2,5 tis. Kč.

  • Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého.

3 body - Ve správním řízení pokuta 10 - 20 tis. Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.

  • Řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 promile.

2 body - V blokovém řízení pokuta do 2 tis. Kč, ve správním řízení pokuta 1,5 - 2 tis. Kč.

  • Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem.
  • Porušení povinnosti použít dětskou sedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí.

1 bod - V blokovém řízení pokuta do 2 tis. Kč, ve správním řízení pokuta 1,5 - 2,5 tis. Kč.

  • Porušení ustanovení § 32 zák. č. 361/2000 o osvětlení vozidla.
Vytvořeno 28.3.2006 14:56:39 | přečteno 2304x | Petr Vitvar
load