Městská knihovna slouží i regionu

Knihovna v Jablonci nad Nisou slouží nejen městu, ale i celému jabloneckému regionu. Umožňuje jí to smlouva o přenesení regionálních funkcí z Krajské vědecké knihovny na knihovnu městskou a finanční příspěvek Libereckého kraje na zajištění výkonu těchto funkcí.

S našimi pracovníky regionálního oddělení se běžně neset­káte, neboť oddělení není přístupné veřejnosti. Jejich práce je však velmi záslužná. Zajišťují pro 36 knihoven regionu vzdělávací, poradenskou a metodickou činnost, pomáhají při revizi a aktualizaci knihovních fondů, podílejí se na tvorbě výměnných fondů, jejich distribuci a oběhu, nakupují a zpracovávají knihy pro fondy pořízené z prostředků jednotlivých obcí. Za uplynulý rok zpracovali 1 725 svazků za 250 082 Kč a časopisy za 42 833 Kč z prostředků obcí a na 687 svazků za 103 000 Kč z regionální dotace.

Za rok 2005 rozvezli celkem 73 souborů se 4 668 svazky. Každá knihovna obdrží nej­méně dvakrát do roka výměnný soubor, který si může zapůjčit na půl roku. Poté jej vrátí a obdrží jiný. V šesti knihovnách provedli pracovníci regionálního oddě­lení aktualizaci a následnou revizi knihovního fondu. Zvýšenou pozornost věnovali knihovně v Desné, která se připravovala na automatizovaný provoz. Také se podíleli na propagaci projektu PIK (připojení knihoven k internetu). Ten má napomoci malým knihovnám plnit funkci společenského a informačního centra.
Regionální funkce jsou součástí Strategie rozvoje Libereckého kraje a mají zaručit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech regionu a přispět k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb nabízených obyvatelům měst a malých obcí.

A právě v dubnu bude rada i zastupitelstvo kraje rozhodovat o tom, zda posílí finanční dotaci pro výkon regionálních služeb natolik, aby mohly pověřené knihovny tuto funkci na­dále plnit. Držte nám, milí čtenáři, palce!

Mgr. Zbyněk Duda
ředitel Městské knihovny

Vytvořeno 28.3.2006 14:57:12 | přečteno 2646x | Petr Vitvar
load