Insignie pro Jablonec nad Nisou

Město Jablonec nad Nisou na návrh Spolku přátel města Jablonce nad Nisou a Městské galerie MY vypsalo na sklonku loňského roku anonymní soutěž na umělecký návrh městských insignií. V souvislosti s touto událostí se bude konat celá řada dalších kulturních akcí, na které je jablonecká veřejnost srdečně zvána.

Soutěž pro výtvarníky

K účasti v soutěži návrhů insignií bylo vyzváno osm výtvarníků z okresů Jablonec nad Nisou a Liberec. Zase­dání odborné poroty, která posoudí soutěžní návrhy, proběhne 11. dubna. Členy po­roty budou vedle zástupců obce renomovaní výtvarní umělci, historici umění, numismatici i představitelé důležitých odborných institucí, archivů a muzeí. Ví­tězný návrh bude realizován v letošním roce při příležitosti oslav 140. výročí povýšení Jablonce na město a bude vystaven v měsíci září v Městské galerii MY.

Cena veřejnosti

Hodnotit výtvarné návrhy zaslané do soutěže na jablo­necké insignie bude mít také nej­širší jablonecká veřejnost. Každý, kdo navštíví výstavu Insignia civitatis, může zvolit nejlepší návrh insignií - autor toho, který se bude líbit většině Jablonečanů, získá cenu jablonecké veřejnosti. Také ti, kdo se z řad veřejnosti zúčastní hodnocení, budou odměněni. Zajímavé ceny čekají na tři vylosované.

Výstava Insignia civitatis

Zahajovací výstavou oslav letošního jubilejního roku bude výstava Insignia civitatis v Městské galerii MY. Tato vý­stava je věnována minulosti a současnosti městských symbolů, kterými jsou především znak a prapor. Návštěvníci uvidí listinu, kterou byl Jablonec povýšen na město i další důležité dokumenty, městský prapor, ukázky knih, plakátů, pohlednic, medailí a mincí s vyobrazením městského znaku a další dobové předměty. Ve výtvarné části výstavy se seznámí s ná­vrhy jabloneckých insignií, které byly součástí letošní anonymní soutěže a budou mít možnost podílet se na udělení ceny jablonecké veřejnosti.

Vernisáž s hudebním programem

Zahájení výstavy Insignia civitatis, které bude přístupné široké veřejnosti, proběhne ve čtvrtek 13. dubna od 17 hodin. Výstavu zahájí starosta města RNDr. Jiří Čeřovský, úvodní slovo bude mít historik Mgr. Jan Kašpar.

V rámci vernisáže zazní premiérově komorní skladba Petra Tomeše „Jablonecké motivy“. Výstava, která potrvá do 19. května, bude otevřena v úterý až pátek 10 - 12 a 13 - 17 hodin a také v sobotu 10 - 16 hodin.

Vědomostní kviz pro veřejnost

Městská galerie MY ve spolupráci se Státním okresním archivem a redakcí Jablonec­kého měsíčníku vyhlašuje vědomostní kviz pro veřejnost „Šest století města“.

List se soutěžními otázkami a kupon pro odpo­vědi bude možné získat během vý­stavy Insignia civitatis v Městské galerii MY nebo ve vnějším informačním centru. Na zmí­něné výstavě najdou luštitelé nejednu odpověď na soutěžní otázky. Z úspěšných luštitelů budou vylosováni výherci hodnotných cen, které věno­valo liberecké Nakladatelství 555.

Uzávěrka soutěže je ve středu 10. května v 17.00 hodin. Odpovědi na soutěžní otázky lze odevzdávat v galerii nebo zasílat na adresu Městská galerie MY, Mírové náměstí 19, 466 01, Jablonec nad Nisou. Bližší informace naleznete ve výloze Městské galerie MY v budově radnice.

Komentované prohlídky pro školy

V rámci výstavy Insignia civitatis bude pro zájemce z řad školní mládeže uspořádáno několik komentovaných prohlídek. Ty povede ředitel Státního okresního archivu v Jablonci n. N. archivář a historik Mgr. Jan Kašpar.
Komentované prohlídky budou probíhat v době konání výstavy vždy v úterý od 9.00 do 10.00 hodin. Maximální počet účastníků je 25. Doporuču­jeme školám vybrat skupinu těch žáků, kteří se zajímají o dějepis a příbuzné obory. Přihlášky mohou školy zasílat na adresu galerie-my@seznam.cz. Přijímají se do doby zaplnění uvedených termínů.
Vyhlášení výsledků vědomostního kvizu a soutěže pro veřejnost proběhne v sobotu 13. května od 10.00 hodin. Součástí vyhlášení bude krátká beseda za účasti starosty města RNDr. Jiřího Čeřovského, místostarosty Mgr. Jiřího Rudolfa, historika Mgr. Jana Kašpara a redaktora Otokara Simma.

- js -

Vytvořeno 28.3.2006 14:57:23 | přečteno 2877x | Petr Vitvar
load