Cyklisté vyjíždějí

Měsíc duben býval dříve nazýván měsícem bezpečnosti silničního provozu. Své opodstatnění tento pojem určitě měl a má dodnes. Na naše silnice vyjíždějí řidiči, kteří v zimních měsících své plechové miláčky příliš nepoužívali, čímž počet motorových vozidel narůstá. Ve větší míře se na silnicích objevují i cyklisté a motocyklisté.

Letošní příděl sněhové na­dílky byl opravdu značný a spousta cyklistů zatím váhá, zda vyjet, či ještě vyčkat. Pro bezpečnou a klidnou jízdu jsme pro vás připravili několik rad a postřehů, jak si jízdu na kole lépe užít.

Než prvně vyjedeme, je nutné si své kolo připravit. Před prvním jarním vyjetím je třeba zkontrolovat, zda naše jízdní kolo je v dobrém technickém stavu. Čím dříve navštívíme specializovanou opravnu, tím lépe pro nás, protože si zkrá­tíme čekací dobu na opravu. Jistě také neuškodí, když si zopakujeme pravidla bezpečné jízdy a silničního provozu.

Zapomenout nesmíme na povinnou výbavu jízdního kola. Ta sama o sobě sice nezaručí, že cyklista při jízdě neutrpí nějaký úraz, výrazně však omezí jeho vznik.

Do povinné výbavy jízdního kola patří:

 • dvě na sobě nezávislé účinné brzdy
 • zadní odrazka červené barvy (může být kombinována se zadní červenou svítilnou)
 • přední odrazka bílé barvy
 • odrazky na pedálech (mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti)
 • odrazka oranžové barvy na paprscích kol
 • zaslepení volných konců trubek řidítek.

Za snížené viditelnosti musí být kolo dále vybaveno:

 • světlometem bílé barvy (je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem)
 • zadní svítilnou červené barvy, která může být nahra­zena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy.

Povinná výbava kolaNa co nesmíme zapomínat:

 • Při jízdě na kole nesmíme zapomínat na to, že i pro nás platí předpisy o silničním provozu.
 • Jezdíme zásadně při pravém okraji vozovky.
 • Řidítka držíme oběma rukama.
 • Pokud jezdíme ve skupině, dbáme na jízdu za sebou.
 • Znamení o změně směru jízdy dáváme včas upažením ruky.
 • Plně se věnujeme silničnímu provozu.
 • Do deseti let mohou děti jezdit pouze v doprovodu do­spělé osoby.
 • Děti musí mít na hlavě cyklistickou přilbu.
 • I pro cyklisty platí zákaz telefonování za jízdy.
 • Pestré oblečení nám mnohdy může zachránit život.

V roce 2005 řešila jablonecká policie 15 případů, kdy viníkem do­pravní nehody byl cyklista. Došlo při nich k 10 zraněním. Snad je potěšujícím zjištěním, že oproti roku 2004 se jedná o snížení počtu o 4 případy.

Od července 2006 vstoupí v platnost novela Zá­kona o provozu na pozemních komunikacích. Změnou týkající se cyklistů bude § 58/1, který nařizuje cyklistům mladším 18 let povinně za jízdy používat ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

Přilba chrání hlavu, která je nejčastěji a nejsnáze zranitelnou částí cyklisty. Při polovině všech úrazů po pádu cyklistů dochází k jejímu zranění, přičemž desetina z těchto zra­nění bývá natolik vážná, že může ohrozit život.
Důležité je, aby přilba cyklistovi dobře padla a současně se mu i líbila. Kupujte a vybírejte ji s dítětem, které k ní tak získá vřelejší vztah. Současně se i dozví, jak s ní má zacházet, aby mu správně sloužila. Dojde-li k poškození přilby, je nezbytné ji vyměnit za jinou.

npor. Mgr. Ludmila Knopová
tisková mluvčí OŘ PČR

Vytvořeno 28.3.2006 14:56:50 | přečteno 2441x | Petr Vitvar
load