04/2006

Jablonecký měsíčník - dubnové číslo internetové verze radničního zpravodaje pro občany města Jablonce nad Nisou

Úvodník starosty

Slovo starosty města RNDr. Jiřího Čeřovského.

28.3.2006 14:56:00 | přečteno 2498x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Jeden úřad, ale dvě působnosti

Od roku 2003 je uplatňován v systému veřejné správy na úrovni územně samosprávných celků (krajů a obcí) tzv. spojený model výkonu státní správy a samosprávy. Pro mnohé občany je obtížné rozlišit, která záležitost spadá do které působnosti, a proto bychom chtěli na stránkách našeho měsíčníku vysvětlit některé pojmy.

28.3.2006 14:56:10 | přečteno 2520x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Rekonstrukce centra města

Jablonec nad Nisou je městem, kterému se v posledních letech daří realizovat řadu náročných staveb a na své rozvojové záměry úspěšně získávat peníze z fondů Evropské unie (Phare, SROP) i ze státního rozpočtu.

28.3.2006 14:56:20 | přečteno 2666x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Průzkum veřejného mínění

V minulém vydání Jabloneckého měsíčníku jsme přinesli informace o tom, jak jsou občané města spokojení se službami a prací městského úřadu. V rámci průzkumu veřejného mínění jsme dále zjišťovali, jak obyvatelé města vnímají pocit bezpečí.

28.3.2006 14:56:30 | přečteno 2289x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Městská policie informuje

V předchozích dvou číslech Jabloneckého měsíčníku jsme čtenáře seznamovali s připravovaným bodovým hodnocením, souvisejícím s přestupky řidičů. Nyní dokončujeme přehled prohřešků proti pravidlům silničního provozu a výčet sankcí, které na neukázněné řidiče čekají.

28.3.2006 14:56:39 | přečteno 2314x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Cyklisté vyjíždějí

Měsíc duben býval dříve nazýván měsícem bezpečnosti silničního provozu. Své opodstatnění tento pojem určitě měl a má dodnes. Na naše silnice vyjíždějí řidiči, kteří v zimních měsících své plechové miláčky příliš nepoužívali, čímž počet motorových vozidel narůstá. Ve větší míře se na silnicích objevují i cyklisté a motocyklisté.

28.3.2006 14:56:50 | přečteno 2491x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Máte pojištěné pozidlo?

Oddělení dopravně správních agend MěÚ v Jablonci n. N. eviduje v současné době ve správním obvodu 2 463 vozidel, která nejsou nebo nebyla - v rozporu se zákonem č. 168/1999 Sb. v platném znění, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - pojištěna.

28.3.2006 14:57:01 | přečteno 2557x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Městská knihovna slouží i regionu

Knihovna v Jablonci nad Nisou slouží nejen městu, ale i celému jabloneckému regionu. Umožňuje jí to smlouva o přenesení regionálních funkcí z Krajské vědecké knihovny na knihovnu městskou a finanční příspěvek Libereckého kraje na zajištění výkonu těchto funkcí.

28.3.2006 14:57:12 | přečteno 2668x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Insignie pro Jablonec nad Nisou

Město Jablonec nad Nisou na návrh Spolku přátel města Jablonce nad Nisou a Městské galerie MY vypsalo na sklonku loňského roku anonymní soutěž na umělecký návrh městských insignií. V souvislosti s touto událostí se bude konat celá řada dalších kulturních akcí, na které je jablonecká veřejnost srdečně zvána.

28.3.2006 14:57:23 | přečteno 2985x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Adolf Benda a Adolf Lilie

Dva průvodci na cestě minulostí

28.3.2006 14:57:33 | přečteno 4184x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 28.3.2006 15:01:19 | přečteno 5739x | Petr Vitvar
load