Úvodník starosty

Slovo starosty města

Vážení čtenáři,
vážení spoluobčané!

V březnovém čísle radnič­ního zpravodaje vás pravidelně informujeme o roz­počtu města na příslušný rok. Pro ten letošní byl rozpočet schválen zastupitelstvem města 26. ledna.

Standardně je rozdělen na financování provozních vý­dajů města a na investice. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, což znamená, že vý­daje a příjmy jsou ve stejné výši. Dosahují částky zhruba 1 miliardy a 288 milionů Kč.

Přibližně 2/3 spotřebuje pro­voz města, ze kterého se financuje školství, sociální dávky, bezpečnost, opravy majetku města, městský úřad, městské organizace zajišťující kulturní, sportovní a společenské aktivity, městská hromadná doprava, bytové hospodářství, příspěvky nemocnici apod. Investice jsou pro letošní rok naplánovány v celkové výši téměř 450 milionů a představují zbývající 1/3 rozpočtu. Značná část z nich je pokračováním stavebních prací z loňského roku. Mnoho těchto investic je dotováno z fondů EU a ze státního rozpočtu.
Mezi významné akce patří rekonstrukce bývalého areálu výstaviště, Dolního náměstí, kostela sv. Anny, ZŠ Mozartova, atletické haly, vý­stavby vodovodů a kanalizací a desítky dalších. Rozpočet rovněž počítá s nákupem nového hasičského auta pro dobrovolné hasiče v Pasekách. Městská policie bude mít k dispozici nový radar na měření rychlosti. Z rozpočtu města budou postupně realizována i další opatření ke zvýšení bezpečnosti v dopravě.

Jsem přesvědčen, že schválený rozpočet umožňuje zajistit všechny oblasti života města i jeho další rozvoj. Podrobnější informace najdete v příloze tohoto zpravodaje.

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Vytvořeno 3.3.2006 12:50:27 | přečteno 2210x | Petr Vitvar
load