Průzkum veřejného mínění

Práce městského úřadu

V únorovém čísle Jabloneckého měsíčníku jsme naše čtenáře seznámili s výsledky průzkumu veřejného mínění, který si město nechalo zpracovat v závěru minulého roku. Čtenářům jsme současně slíbili, že se k jednotlivým oblastem prů­zkumu postupně vrátíme. Tentokrát se zmíníme podrobněji o spokojenosti s prací městského úřadu.

Provádějící agentura Tima Liberec zjistila, že za deset mě­síců loňského roku navštívilo městský úřad 60 % dospělých občanů města, přičemž mnozí přišli samozřejmě několikrát. Nejčastěji městský úřad navštěvují občané ve věku 30 až 45 let a nejméně sem přicházejí nezaměstnaní a ženy důchodového věku.

Za podstatnější výsledek průzkumu lze považovat názor občanů na práci úředníků. Zde zcela převládla spokojenost příchozích s jednáním pracovníků radnice. Osmdesát devět procent občanů je toho názoru, že jim úředníci pomáhali a byli k nim vstřícní. Průzkum ukázal, že zhruba 11 - 13 % nespokojených osob je stabilní částí návštěvníků již po řadu let. Z průzkumu však není patrné, zda nespokojenost souvisí s výsledkem jednání nebo zda občany rozladilo chování pracovníků.

Vstřícné hodnocení občanů bere jablonecká radnice vážně a snaží se dalšími kroky návštěvu úřadu lidem co nejvíce zjednodušit. V loňském roce městský úřad zavedl pro občany několik novinek. Tak na příklad na internetu se předem mohou seznámit s přesným postupem při vyřizování úředních věcí, a pokud je to možné, mohou je obstarat přímo od počítače. Podrobně je popsáno 150 životních situací.

K návštěvě některých pracovišť úřadu se dále občané mohou objednat předem pomocí SMS a vyhnou se tak čekání ve frontách. Pokud čekají např. na nový cestovní doklad, pracovníci úřadu jim pošlou zprávu, že doklad je již připraven k vyzvednutí.

Úřad se také zapojil do pro­jektu zvyšování kvality s názvem CAF, kdy sami lidé z úřadu hodnotí práci v předem určených oblastech a snaží se o zlepšování. Jablonec nad Nisou je také jedním z měst, které je zapojeno do tzv. benchmarkingu, tedy porovnávání postupů a metod s jinými úřady v naší repu­blice a přejímání dobré praxe od těch nejlepších. Za tyto aktivity Městský úřad Jablonec nad Nisou obdržel ocenění Ministerstva vnitra ČR.

Vytvořeno 3.3.2006 12:50:47 | přečteno 2299x | Petr Vitvar
load