Nové pasy s biometrickými údaji

Během 1. pololetí letošního roku dojde na oddělení správních činností k vybudování dvou nových pracovišť pro příjem žádostí o vydání cestovních dokladů. Tato pracoviště nebudou zároveň výdejovými. Pro výdej hotových pasů bude k dispozici samostatná třetí přepážka se čtečkou údajů.

Pracoviště budou vybavena zcela novými technologiemi. Přímo na místě se budou pořizovat biometrické údaje ukládané do čipu, který bude součástí no­vého pasu. Vzhledem k tomu, že do doby přechodu na nové pasy musí oddělení zajišťovat agendu současnou, bude v sezoně (pravděpodobně v srpnu) nezbytná zhruba týdenní odstávka. V této době nebude možné vyhotovovat žádné pasy.

Vyzýváme proto všechny občany, jimž končí platnost cestovního dokladu, aby využili stávajícího období a požádali si o nové doklady v předstihu. Budou ušetřeni dlouhých čekacích dob, které jsou na této agendě v sezoně obvyklé.

Návrh zákona předpokládá zachování stávajících správních poplatků, tj. u cestovního do­kladu se strojově čitelnou zónou pro děti 50 Kč a pro žadatele starší 15 let 200 Kč. Z důvodu maximálního omezení vydávání pasů bez strojově čitelné zóny (nyní pasy s platností na jeden rok), je projednáván návrh na zvýšení správního poplatku ze 600 Kč na 1500 Kč a doba platnosti má být zkrácena na 6 měsíců. Pokud dojde ke schválení, předpokládá se účinnost předpisu od září 2006.

Zhruba od stejného data se začnou vydávat i výše uve­dené elektronické pasy. Žadatel již nebude vyplňovat žádost; ta bude z informačního systému vyplněna přijímajícím pracovníkem. Biometrické prvky zajišťované při příjmu žádosti si vyžádají delší čas na zpracování, proto doporučujeme využít nové služby poskytované MěÚ v Jablonci nad Nisou a objednat se k vyřízení žádosti prostřednictvím SMS.

Všichni, kdo chcete cestovat do zahraničí, nechte si vystavit cestovní doklad již teď na jaře. Vyřizování proběhne v klidu, bez front a s jistotou, že všechno včas stihnete. Neodkládejte proto podání žádosti!

Vladislava Kakrdová
ved. oddělení správních agend

Vytvořeno 3.3.2006 12:50:37 | přečteno 5286x | Petr Vitvar
load