Městská policie informuje

V únorovém zpravodaji jsme čtenáře seznámili s připravovaným bodovým hodnocením a s návaznými sankcemi, souvisejícími s přestupky řidičů. Zabývali jsme se zatím jen nejvážnějšími prohřešky proti pravidlům silničního provozu. V tomto vydání navazujeme druhou částí. S jakými sankcemi tedy musí neukáznění řidiči od 1. července počítat?

Pokuta ve správním řízení / přestupek

5 bodů - Ve správním řízení pokuta 5 - 10 tis. Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.

 • Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec.

5 bodů - V blokovém řízení pokuta 2,5 tis. Kč, ve správním řízení pokuta 2,5 - 5 tis. Kč.

 • (Pokud se přestupek spáchá během 12 měsíců dvakrát a vícekrát, přistupuje k pokutě ještě zákaz činnosti 1 - 6 měsíců.)
 • Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu.

4 body - V blokovém řízení pokuta 2,5 tis. Kč, ve správním řízení pokuta 2,5 - 5 tis. Kč.

 • (Pokud se přestupek spáchá během 12 měsíců dvakrát a vícekrát, přistupuje k pokutě ještě zákaz činnosti 1 - 6 měsíců.)
 • Při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky.
 • Při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje.
 • Ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje.
 • Nedání přednosti v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě.

4 body - Ve správním řízení pokuta 5 - 10 tis. Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do jednoho roku.

 • Řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, ačkoli této registraci podléhá.
 • Řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena.
Vytvořeno 3.3.2006 12:51:19 | přečteno 2076x | Petr Vitvar
load