Výběrová řízení odboru rozvoje

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou dne 26.1.2006 schválilo rozpočet na rok 2006. V rozpočtu je vyčleněno cca 244 mil. Kč na nové investiční akce odboru rozvoje. Mezi akce ve finančním objemu nad 2 mil. Kč, které jsou vyhlašovány na Centrální adrese a na které zatím nebylo vypsáno výběrové řízení či uzavřena smlouva, patří následující akce:

  1. Amfiteátr - hlediště
  2. Vodovod a kanalizace Proseč
  3. Kanalizace Krkonošská
  4. Vnitroblok 1a
  5. Tratě Břízky IV.etapa
  6. Střelnice - lehkoatletická hala
  7. Fotbalové hřiště s umělým povrchem Mšeno
  8. Přemostění Lužické Nisy - Ovocný trh

Výběrové řízení na dodavatele stavby „Amfiteátr - hlediště“ již bylo zahájeno zasláním oznámení na Centrální adresu, ostatní výběrová řízení budou oznámena na Centrální adrese během první poloviny roku 2006.

Kontaktní osobou pro zadávání veřejných zakázek na odboru rozvoje: bencova@mestojablonec.cz.

Vytvořeno 13.2.2006 10:28:04 | přečteno 3284x | Petr Vitvar
load